Remember, you are loved – Minns vem du är

Minns att du är älskad <3, att du är en avbild av den största kärleken av dem alla. Du är skapelsekraften manifesterad på denna jord. Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet; minns att vi alla är bröder och systrar, med ett uppdrag att förmedla vår kraft och vårt ljus i denna värld.

Alla etiketter eller definitioner är bara ett uttryck för våra mänskliga behov. Så, när du förmedlar rädslobaserade tankar visar du inte ditt sanna jag. Bara åsikter av vem du är. När du visar omtanke och ovillkorlig kärlek till världen är det som att ge kärlek till dig själv, du hedrar dina bröder och systrar. Det återvänder till dig.

Istället för att existera som en ensam låga, sök dig till andras ljus. Tillsammans skapar vi en rytande eld som ger gåvor till oss själva och världen. Minns, min kära bror och syster, att du är älskad även om du själv har glömt bort det <3

  • Centrera dig själv och finn inre stillhet, påminn dig om din verkliga ursprung
  • Var vänlig mot dig själv och andra
  • Minns att du inte är ensam; du är en värdefull och viktig medlem i en stor familj, dela med dig av dig själv för vi behöver dig!

Image source: Tim Marshall

Remember, you are loved. <3 You´re an image of love, mirrored by the greatest love of them all. You as a universal creation is love manifested. No matter where you came from or your situation; remember that in the end we´re all brothers and sisters, destined to bring our true light into this world. Any label is a human definition. So when you mirror fear based thoughts, you mirror not who you really are. Only opinions of who you are. When you show care and unconditional love to the world it is as loving yourself, honouring all of us; your brothers and sisters. That love will come back to you. Instead of being a single flame, seek to join other lights in this world and make a roaring fire, bringing gifts to ourselves and this world! Remember, precious brother and sister; you are loved, even if you forgot <3

  • When the world is in chaos, seek inner stillness and remind yourself of your essence of divine light
  • Be kind to yourself and others
  • Remember that you are not alone. You are an important and treasured member amongst others. Share yourself with the world, we need you!

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + 3 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.