Eldceremoni

Alla kan göra en eldceremoni. Det viktigaste är att du har en tydlig intention för det du vill göra, förbereder dig, och tänker på att använda eld på ett brandsäkert sätt. Sedan är det bara att sätta igång! Olika högtider t.ex. Midsommarsolståndet eller vintersolståndet samt fullmåne och nymåne är bra tillfällen att sitta i ceremoni med sig själv eller andra.

Bild: Cullan Smith

Börja med att förbereda dig i god tid före du ska genomföra ceremonin. Tänk igenom syftet med den t.ex. handlar det om att släppa taget om något t.ex. smärta, destruktiva beteenden eller situationer. Eller handlar det om att t.ex. bjuda in ett nytt jobb, kärleksfulla relationer etc. I ceremonin jobbar vi symboliskt och energimässigt.

Ceremoni kan göras även om du bara har ett tänt ljus. Se bara till att ha ett eldsäkert underlag och ett eldsäkert fat där du kan bränna ett litet papper eller små trästickor (typ storlek tandpetare). Om du ska göra upp en eld utomhus; utse en brandsäker plats där elden inte kan sprida sig, släckmedel (en stor hink vatten, brandsläckare etc) och samla bränsle såsom ved och mindre pinnar. Ha gärna lite olivolja eller liknande till hands för att hedra energierna som du har kallat in. Utse en plats där du får vara ostörd och där röken inte stör någon på ett olämpligt sätt. Se även till att inte bli störd eller att lämna ceremonin, när ceremonin väl har börjat. Du behöver också två rena, hoprullade skrivpapper alternativt två pinnar som en form av gåva du ska använda i ceremonin utomhus för att bränna upp.

I en eldceremoni behöver du även en ceremoniell bön, välj en som passar dig men om du inte har en kan du t.ex. kalla in de fyra arketypiska energierna, moder jord, skaparkraften/universum samt moder vatten. Om du gör en ceremoniell eld enligt t.ex andinskt, andlig tradition kallar de in de tre världarna; övre, mellan och undra världen med din linje av medicinbröder och medicinsystrar. Vanligt är att alltid bjuda in skaparkraften och moder jord för att sedan t.ex. bjuda in ljusvarelser som beskyddar och vägleder. Det kan exempelvis även vara änglar, helgon och andra ljusvarelser som är viktiga för dig.

Du kan även använda verktyg som sång och instrument, t.ex. trumma eller skallra, för att stärka ceremonin. Om du sitter med ett ljus kanske du vill tända en rökelse och låta röken symboliskt lämna rummet och nå ut genom ett öppet fönster etc. Tänk på att det är din känsla och din intention som är det viktigaste. Energi följer intention.

På det personliga planet kan vi göra oss av med det vi inte längre behöver och är redo att släppa taget om; t.ex. berättelser som inte längre definierar oss, känslomässiga sår eller historiska pålagor såsom karmiska band via våra förfäder som kan innehålla våld, fattigdom, fördömande etc. Som vi släpper taget om och ber ska helas. I ceremonin tar du även med en annan del; den smärta eller det lidande som världen upplever just nu t.ex. helande till ett folk, en plats eller moder jord och alla hennes barn. Släpp taget om upplevelserna av girighet, ondska eller förstörelse. Be om transformation och helande.

Bild: Shane Rounce

Tag även med det du har som du är tacksam för i ditt liv, som du vill säga tack för. Dina relationer, lärdomar du har fått, materiella tillgångar etc. Minns att vi inte är själva. Vi låter våra individuella jag, våra ljus, förenas i en större eld. Tillsammans förändrar vi världen till en bättre plats och skapar ett högre medvetande hos oss alla.

När det är dags, tänd ljuset eller elden och öppna heligt utrymme genom din ceremoniella bön. Välkomna alla du har bjudit in, att sitta i ett heligt och skyddande utrymme med dig, för att hela och transformera. Sjung gärna en ceremoniell sång eller be en bön där du välkomnar även vattnets mor (då du har alla krafterna samlade). Använd lite olivolja, eller liknande (var försiktig så du inte överanvänder olja eller bränner dig), som du matar elden med för att välkomna alla gästerna. Detta görs allt eftersom, när du upplever att det är rätt läge att mata elden. Första gången för de fyra riktningarna, andra gången för jorden och himlen och skaparkraften, tredje gången för alla andra närvarande som samlats kring elden; synliga såväl som osynliga. Mata inte med för stora mängder, det ska fungera för din eld och inte leda till eldsvåda. Jag brukar tänka en tesked till max en matsked per gång, vid en vanlig brasa utomhus.

Sitt med elden en stund, tills du upplever att du har rätt intention och är i ett tillräckligt avslappnat och fokuserat tillstånd för att gå vidare i ceremonin. Se om du kan känna att elden blir “vänlig” i sin karaktär. Då går du vidare i arbetet. Börja med en av dina gåvor (pappret eller pinnen). Blås försiktigt in det du har bestämt att du vill släppa taget om i en av gåvorna. Den personliga smärta eller det du annars är redo att överlämna för transformation och helande. Vid t.ex. fullmåneceremoni kan du blåsa in det du är tacksam för och det nya du vill bjuda in. För sedan pappersrullen eller träpinnen till elden. Låt dig uppfyllas av stunden, hur elden förbränner energierna, för bort dom och transformerar dom. Det du gör dig av med kommer att tas omhand och helas till sitt perfekta tillstånd. Gör även likadant för pappret eller pinnen som representerar smärtan eller helandet för moder jord eller världen. Blås in det du vill ska helas och den tunga energin och släpp taget till elden. Be om helande.

Tänk på att lägga din/er fulla uppmärksamhet vid det som offras till elden, tills dess att elden har förtärt offergåvan. När elden förtärt dina offergåvor, svep med din hand över den och för röken över ditt huvud, din panna, ditt hjärta och din mage. För att väcka ditt inre seende och visdom, till ditt hjärta – som ger dig kärlek, medkänsla och glädje – samt till din mage för att väcka din instinkt och förmåga att skapa och manifestera drömmar. Universum och moder jord ger dig närande, livgivande energi och kommer att ersätta det gamla med något bättre. En ny chans att vårda det nya.

Även om det är en symbolisk gest, är det en kraftfull cermoni på många sätt. Känslomässigt såväl som energimässigt. Den hjälper oss att frigöra oss från det tunga och det som hindrar oss. Att ge utrymme för det nya som ger mer liv och energi till oss. Det hjälper oss också att bli en del av en större, bättre värld. Som skänker kärlek och omsorg till något större än oss själva.

Ceremonin avslutas genom att du stänger det heliga utrymmet. Genom att tacka och släppa fri alla energier som du kallat in. Detta görs först i slutet när elden avtagit och börjar slockna. Om du använder ett ljus; om möjligt låt ljuset brinna slut annars kväv lågan (blås inte ut lågan för då blåser du bort energin du förde in i elden). Var särskilt uppmärksam två veckor upp till en månad efter en ceremoni för sammanträffanden och andra tecken som ger chanser att manifestera/agera i det du ville hela.

Jag välkomnar er, mina bröder och systrar, att sitta med mig vid elden!

Hampe munay <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 + 18 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.