Fasting – Old wisdom in new light?

Fasting as part of healing disease.

Hungry for more? See links below.

Shamanic healing is the ability to use deep wisdom in the unseen world, for example the human energy field, and transform that wisdom into reality. It is actually highly aligned with science. A lot of wisdom that is “discovered” in the modern world is already known in spiritual traditions as shamanism. Fasting, mindfulness and the power of the mind to avoid disease is one of them. More and more people are discovering that they are healing using old wisdom being brought into the focus of todays science.

For more information about the scientific approach of healing with fasting and autofagi; please visit links below:

#drömfararen #dromfararen #shaman #healing #energimedicin #shamanskhealing #shamanskenergimedicin #paqo #fourwinds

Link TED talks: Sophia Lunt, Starving cancer away: https://www.youtube.com/watch?v=f6rSuJ2YheQ

Youtube video: Thomas DeLauer, Fasting vs. Cancer Cells: Positive Science: Fasting vs. Cancer Cells: Positive Science- Thomas DeLauer – YouTube

Still hungry? Find more information on the internet, for example published papers on medical studies.

Sacred essence / Helig essens

Helig essens (english below) används inom shamansk energimedicin och shamansk healing för att skapa heligt utrymme och fördjupa din kontakten med de allra högsta, vibrerande energierna/ljusvarelserna. Det kan användas för helande, beskydd, för att visa tacksamhet m.m. Det kan ses som en bro till skaparkraften och de allra heligaste och mest raffinerade av energier. Jag tänker att en viktig del i utvecklingen som helare är att lära sig att gå i ceremoni och skapa helig essens.

Sacred essence is used to deepen your connection to spirit. For healing, protection, gratitude and more. A connection to creator and all that is sacred and of the highest vibration. When walking the way of the healer, I find this ceremonial tradition to be an important part of the training.

#drömfararen #dromfararen #sacred #paqo #shaman #energimedicin #healing #shamanskhealing #energymedicine #fourwinds

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Copyright: A|exandra Redbjörk 2022

Min syn på helandeprocessen i shamansk healing

Jag vill först och främst rikta ett särskilt tack till er som gett mig förtroendet att hjälpa er i er helandeprocess. Ibland har kontakten varit kortare, ibland lång. Det har verkligen varit en förmån att få arbeta med er alla. Tack! <3

Jag får många gånger frågor om helandeprocessen inom shamansk energimedicin eller shamansk healing som det också kallas (och känner många gånger också in de frågor som inte ställs) varför jag tänkte ta mig lite tid för att beskriva hur jag ser på den shamanska helandeprocessen och varför det är så viktigt att göra saker på ett visst sätt.

Först och främst; jag ser inte energi som ond eller god. Vår syn på energi som ondskefull kan nämligen skapa onödiga rädslor och därmed skapa självuppfyllande profetior. Om vi går och tänker oss rädda kan vi börja skapa mer av det vi flyr ifrån. Det är i våra skuggor våra “monster” bor, de som vi måste möta med mod för att kunna släppa taget om.

Det betyder inte att vi ska vara naiva och inte se energi för vad den är; en del energi är parasiterande och i vissa fall kan energin skapa mycket svåra symptom och lidanden hos oss som individer. Sådant måste vi ta hand om, då det i värsta fall kan leda till stort lidande. Parasiterande energi stjäl vår livskraft. Vi kan själva ta av andras energi. Skillnaden är bara att jag skiljer på energier med en fysisk kropp och energier utan synbar fysisk kropp (kanske mer metafysisk).

Men det kan också handla om att vi läcker energi. Genom att vi med vår förprogrammering/vårt psykologiska jag, våra sår och beteenden gör ohälsosamma saker (t.ex. vilar inte tillräckligt, lägger kraft på fel saker, lever i en toxisk miljö osv.)

Jaguaren eller Puman, symbolen för skuggarbete

Min erfarenhet är att helandet i den shamanska energimedicinen kan ses som en process som sker lager efter lager. Precis som inom homeopatin, som också är en form av energimedicin. Som lagren på en lök; symptom/skador/programmering som skalas av en efter en tills du kommer till kärnan; ditt autentiska jag bakom alla symptom.

Beroende på hur många “sår” vi har (lager) och beroende på omfattningen av dessa sår, kan en session skala bort en eller flera lager samtidigt. Shamansk healing är kraftfull på detta sätt; då man jobbar med både präglingar och tung energi samtidigt. Den shamanska healingen arbetar även med att extrahera energier och återföra förlorad livskraft/livsessens.

Vid påverkan av mer ovanliga energiformer kan drabbade uppleva stort lidande. Dessa energiformer är både svåra att leva med och jobba med, men det går. Det kan ta lång tid och kräver mer av både drabbad och helare så det gäller att inte ge upp utan att se det som en chans att återerövra sitt liv, sitt jag. Efter det kommer en sorts nyorienteringsperiod; hur man ska förhålla sig till att inte längre uppleva ohälsa och till det nya som pockar på nya äventyr i livet. Det är inte lätt att ha ohälsa, men det är inte heller lätt att leva sitt liv på nytt.

Inte sällan känner sig drabbade inte trodda, eller är oroliga att bli förlöjligade av de som inte förstår sig på detta. Flera har gått många varv hos olika vårdgivare.

Jag skiljer på energipåverkan och påverkan utifrån vårt psykologiska jag. Även om båda kan följas åt, är det mycket viktigt att kunna vara här och nu i helandet varför man kan behöva flera helandeformer samtidigt. Exempelvis om det finns en pågående psykos eller någon form av psykisk ohälsa som gör att man inte klarar av att fullfölja sin helandeprocess på ett konstruktivt sätt. Då kan man samtidigt behöva hjälp av t.ex. en bra psykoterapeut eller psykolog som hjälper en även i vardagen.

När man inom shamansk healing / shamansk energimedicin jobbar i kontakt med vårt autentiska jag, själen, brukar vårt psykologiska jag nämligen ställa sig emellan; särskilt när vår hjärna är “felprogrammerad” efter sjukdom eller stress. Vårt psykologiska jag tenderar nämligen att vilja hindra eller dra ut på förändring. Det är det psykologiska jaget som stretar emot, skapar ursäkter/flyktbeteenden eller bidrar till negativt tänkande. Det är vårt fysiska kropp och vårt psykologiska jag som drabbas av ohälsa eller sjukdom. Inte själen.

Det kan kräva tid och tålamod beroende på omfattning och personens förmåga att släppa taget. Vi kan nämligen bli som i symbios med olika energiformer; vi har blivit så vana vid dem att de känns som en del av oss själva. Om du har levt med ett problem länge eller dragit på dig ett stort problem, behöver du tänka att det kan kräva en del tid och energi att komma tillrätta med. Men belöningen kan ju blir ju desto större i så fall! Och framför allt har vi möjlighet att förebygga ohälsa med smarta övningar.

Jag hoppas det gav en liten inblick i min syn på den shamanska energimedicinen i praktiken. Nu ska jag passa på att njuta av Lucias intåg; ett tillfälle att fira ljuset i mörkret. Utan mörker, inget ljus.

Varma hälsningar,
Alexandra

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #healing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo #fourwinds #q’ero

Vägledning för tiden

Under det senaste året har jag upplevt en mycket större mängd av tung energi från omvärlden, än vad som vanligtvis finns. Det kan förklaras naturligt av den oro som finns i världen; människan skapar mer tung energi. Men också då intensiv tung energi kan attrahera lägre vibrationer av olika former. Detta påverkar oss på ren energinivå. Det kan få oss och känna oss mer oroliga eller rastlösa, det kan skapa ”miljöångest” att uppleva världens känslor och det kan få oss allmänt ur balans. Den som arbetar med energivärldarna har sannolikt upplevt förändringar även där.

Jag har därför tagit fram en vägledning som utgår från den shamanska energimedicin som jag praktiserar (bild: Alana Fairchild, Earth Warrior)

Glöm inte bort att ge dig själv näring på olika sätt; din kropp, ditt sinne och din ande. Det som ger dig upplevelser av återhämtning, fred, frihet, kärlek eller glädje. Du är en högst älskad och viktig medlem av din eviga familj och påminns om att ta hand om dig själv, att ta emot kärlek och omsorg utifrån. Att be om hjälp, även om du har svårt för det.

Vi behöver förstå att vi aldrig kan be för mycket om vägledning av vår eviga familj. Universum har oändligt med livgivande energi som vi förväntas använda så snart vi behöver den. Det finns många bra övningar för detta.

Detta verkar kanske självklart, men kan vara svårare än vi tror. Särskilt om vi är så vana att ge. Då kan vi behöva jobba på att be om hjälp och att ta paus för att ta hand om oss själva. Vårt behov kan också se olika ut från dag till dag, från vecka till vecka. Därför behöver vi ha en kontakt med vår egen klokskap och vår egen smarta kropp, så att vi kan tona in oss på oss själva och känna efter vad vi behöver just nu.

Det finns också en risk att vi faller in i apati eller ”sömn”; den sortens tillstånd som gör att vi slutar ta hand om oss och slutar lyssna på klokskapen. En form av andlig avstängdhet som är mycket förrädisk eftersom den kväver vårt ljus. Vi behöver då komma i kontakt med vår egen klokskap och kraft, vare sig det är obearbetad ilska eller sorg, för att vakna upp och börja agera. Genom att bli i kontakt med t.ex. ilskan – att bekräfta den utan att låta den äga oss – ger det också oss kraft, skjuts, att göra en förändring. Göra det som får oss att sluta sova/drömma bort vår vardag. Om vi vågar möta vår skugga, hela den och bekräftar denna del av oss som törstat så länge efter erkännande, frigör vi stora mängder energi.

För att orka ge till andra på det sätt som universum menar att vi ska ge; ovillkorligt, måste vi frigöra tid för att ge näring till oss själva på alla plan. Fysiskt, mentalt såväl som spirituellt. Eftersom de är i symbios och påverkar varandra. Det kan kräva åtgärder, eller att du ber om hjälp, på flera plan; fysiskt, mentalt såväl som spirituellt. Titta på vad du omger dig med, matar dig med. Ger det dig näring och återhämtning? Eller är det något du behöver förändra eller rensa ut för att få tillbaka kraft och hälsa? Behöver du skaffa dig nya kunskaper eller verktyg?

Om vi ignorerar våra problem, kommer de bara att finna andra vägar att pocka på uppmärksamhet och be om hjälp att helas. Med tiden kan det leda till allt större negativa konsekvenser för vårt liv, vår hälsa och vår livskvalitet. Obearbetade tunga känslor (ilska, skuld/skam, sorg etc) kan orsaka stora påfrestningar på vår fysiska kropp. De som arbetar kliniskt med behandling har t.ex. funnit samband mellan att återfå sin hälsa och att släppa taget om negativa, emotionella upplevelser.

Din fysiska kropp är bara en manifestation av energivärlden, av ditt eviga jag. Du har ett ansvar att ta hand om den, visa den kärlek och omsorg. Den här tidens energipåfrestning gör också att vi behöver ge oss själva lite extra förståelse och energiomsorg. Att på ren energinivå skölja bort tung energi och fylla på med näringsgivande energi. Eller rent av värja oss från sådant som får oss att må dåligt, även sociala medier. Så att vi kan stärka vårt ljus i världen, orkar dela med oss av alla de goda och värdefulla sakerna.

Tänk på att bara använda dig av sådan hjälp eller vägledning som kommer från de högsta energivibrationerna. Det märker du genom att den sortens vägledning är kärleksfullt ärlig och aldrig förmedlar tung energi (sådant som tyder på egna skuggor eller tung energi). Det betyder inte att informationen alltid förmedlar bara det vi vill höra. Den kan ju förmedla det vi behöver behöver höra för att helas, men har svårt att se själva. Däremot behöver vägledningen vara konstruktiv för dig. Det kan också vara så att det som inte är rätt för dig, är helt rätt för någon annan.

Tänk också på att all vägledning utgår från ditt liv och dina val här och nu. Tona in på din egen högre klokskap och upplev vad som resonerar med dig. Låt aldrig någon vägledning avgöra vad som styr ditt liv; styr din egen livsresa <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Support your immune system

Humans physical bodies are smart! If you give your body the right condition, it truly can perform miracles. With that said we need to remove factors that cause stress and instead add high dense nutrients and remedies which support our body in a natural way. Nature is already compatible with our biological system, through natural evolution.

Fall is usually a period when we’re visited by the common cold and flu. Therefore I suggest a natural and immuneboosting shot with ginger and lemon. To use as it is or with any personal choice of remedy.

Use fresh, organic products. If you don´t have lemons, use fresh lime. I use organic ginger, that is preserved in natural lemon juice.

Besides high levels of vitamin C, lemons contains flavonoid glycosides hesperidin and naringenin (as in many citrus fruits), and is believed to prevent numerous cardiovascular and chronic inflammatory health issues. They are anti-inflammatory, antioxidant and analgesic. Besides loads of other healthy nutrients and healing properties. Ginger has a lot of health benefits. It contains gingerol which has medicinal properties such as an antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-nausesa. Also several studies shows other powerful healing abilities.

Överflöd

Inom shamanismen finns en djup förståelse för livet bortom det fysiska. Att det vi sår idag, på ett rent energiplan till och med, får vi skörda imorgon. Denna energilag, om jag får säga det så, är inget nytt. Vi kan verkligen uppleva livskvalitet och våra drömmar på riktigt, om vi verkligen vill det och är villiga att göra det som krävs. Om vi vågar möta våra rädslor på riktigt.

Idag är samhället präglat av ofantliga mängder hucha, tung energi. I våra kroppar orsakar det att vårt livsflöde saktar ner, till och med hindras, och skapar obalans och ohälsa. I vårt liv kan det leda till bristande ayni, ömsesidigt utbyte, och vi börjar dra oss tillbaka och slutar att dela med oss till andra. Vi kanske till och med projicerar vår ilska och frustration på omvärlden. Något som i förlängningen skapar mer hucha och obalans i våra liv. Vi börjar kanske till och med bränna broar till framtiden.

Under detta år har jag fått skörda så mycket goda saker: att få göra det jag älskar och att omges av människor som ger kraft, kärlek och respekt. Mitt i den värsta av stormar, energimässigt kanske en av de största sedan andra världskriget, har jag kunnat fatta modiga beslut och skörda av livets nektar. De som gör att vi kan vara stilla inombords, så att vi kan höra våra förfäders viskningar och råd. Minnas, att livet består av så mycket mer än kontroll, styrning och konformitet. Att nyckeln till frihet handlar om så mycket mer.

Min upplevelse av ayni, av djup tacksamhet, kommer inte av sig själv. Även om jag har förmågan att få hjälp på vägen, är jag/du tvungna att leva våra fysiska, mänskliga liv. Vi måste ta ett fysiskt kliv framåt, agera, för att få förändring. Vi utmanas att möta våra skuggor och våra problem, för att få de gåvor, potential och frön som vi behöver för att kunna skörda för morgondagen. Våra liv är inte utan utmaningar. Det är fyllt av kamp, sorg, förlust, orättvisa och till och med förtvivlan. Vi måste kanske gå emot nära och kära.

Trots allt, vi är ensamma i våra val, våra handlingar och i vårt dödsögonblick. När vi ligger på vår dödsbädd, när vi oundvikligen tvingas möta våra liv. Vad vill vi minnas? Vad vill vi kunna säga? Kan vi säga; det här känner jag mig tacksam och stolt över? Kommer vi att tänka; varför slösade jag bort så mycket tid över dessa meningslösa saker? Eller kan vi känna oss tillfreds med hur vi förvaltade vår tid, våra relationer och våra drömmar?

Nu sitter jag här i vår trädgård och ser hur allt växer. Inte bara utifrån en drivkraft att få ut mesta möjliga avkastning. Utan utifrån en dröm där alla kan vinna i slutet. Bara vi är villiga att hjälpa varandra, alla våra bröder och systrar i den levande världen av energi; Kawsay pacha. Jag inser att min lilla insats just här, har burit frukt på så många större sätt än jag själv kunde förstå för två år sedan. Alla de val jag gjorde ledde till näring för framtiden. Det berodde inte på att jag gjorde vad andra ville, utan att jag gjorde det som var rätt för mig.

Jag välkomnar dig, min bror och syster, att hitta din väg till fred och frihet. I ayni med Pacha mama, allas vår moder jord. <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

What is your commitment?

Drömfararen – shamansk energimedicin

Western societies many times have difficulties to understand that which they cannot see with their physical eyes. Shamanic energy medicine and the practice of ceremony is one example of that.

Despacho for giving thanks and for dreaming the world into being

When we work on ourselves at an energy level, the level of the creator and of spirit, we work with things we cannot see or fully comprehend unless we practice and experience the connection. Wisdom has to come from experience. We cannot use our physical eyes or brain to understand what is going on in the invisible world. What is happening with ourselves. However, don’t be fooled by appearence.

Many people have been amaized about the results. For example when people want to make substantial change in their life due to their life situation or mental or physical illness. I believe that a common misunderstanding is that changes come overnight. But what people don’t understand is that spirit also has to take your free will and the physical world into consideration when working on our behalf. I’ll explain this further.

Universe works through ayni, a balance between give and take. We cannot exploit and use others and the world without consequences. Also, we cannot expect to recieve anything else than what we mirror to the world. Our energy body and universe remembers even though we might forget. I have many times experienced this in my work, tracing some of these consequences into the actual energy field of a person. Including myself. Manfiesting themselves into imprints or draining energy bonds. Real stuff with real people.

We live in a world that is seriously suffering from separation, selfishness and destruction. Where money, power and the exploitation of people and objects are at center. Your worth is estimated by the worth you give others. Not just for being the precious soul you are. We base much of our practice from fear, guilt or punishment strategies. We nurture our anger and self doubt rather than heal our wounds. Where a feeling of lack and fear is the natural currency. Then we project all of this in our world. We see it in others but not in ourselves. We condemn that part of us that is suffering in darkness or lift others up in parts where we have forgotten our own beauty or strenght.

There is also those who believe that just love or thought itself will save the world. It will not and it is a naive practice. The world needs both our intention, love and ACTION. No good intention in the world can change the situation for children who are sold for labour or sex or stop the world from being drained or polluted. It will not raise our children to feel safe or be responsible, loving and caring adults who can care for earth tomorrow. It will not stop the world from using people. It will not stop or suffering. Before we know it we end up where we dreamed more than we changed and it’s too late. The shamans talk about humans that are being asleep, as a walking dead.

Walking dead or sleeping?

This demands a serious commitment from ALL of us. Universe or pacha mama does not demand that we do more than we’re capable of. But remember that we also need challange to know that we are more capable than we think. That discomfort is a sign of awareness and growing, if we can go with it and learn. We must all search deeply in ourselves, to see where we are not stepping up to the call of spirit and earth. We cannot continue to drown our minds in things that does not lead to real action. Learning without action does not make change.

These are desperate times and earth cannot wait for our commitment. We can all do a lot to help in our every day life. Whether it concerns the way we consume things to the way we pollute the environment. We need to take responsability to learn what we need to know and to practice what we learn. This is easier said than done, I know. But we must move energy and act, rather than just think. Even if it’s just one step to begin with. This gives energy to the cause.

Healing and manifestation comes from our inside and out. You cannot expect the universe to give your situation a resolution if you are broadcasting a message of resistance, doubt, fear or an unwillingness to do the necessary work in the physical world. You have to walk your talk/thought, heal that which needs to be healed, change that which needs to be changed and do what is necessary. It also has to resonate with the higher good, your true self. When we can align with that, universe will start to conspire on our behalf. It may take less or more time, since things don’t happen over night in the physical world, and it may come in a way you did not expect. But it comes. So be mindful of your broadcast.

This Thursday we expect a full moon. Which is a perfect time for doing work where we release things. Whether it’s physical, mental or in the energetics. This is not a woo-woo, spiritual practice for fun. Even though it in its appearence seems small. This is about taking spirit serious, working with our whole being to dream our world into being or to release that which no longer serves us. Followed up by real action. When we are able to put our whole being – our visions, our feelings and our actions – into work, miracles happen.

I invite you to work with the world of all <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Sinnets makt – min gåva till dig

Image: Ross Findon

En sak som förundrat mig under alla år som gått, är hur kraftfull vår förmåga egentligen är att manifestera saker i vårt liv. Om vi bara vet hur! Jag har till och med sett kurser i hur människor ska lära sig att beställa det liv de vill ha.

En viktig ingrediens är att veta VAD du vill ha (och vara försiktig med din formulering, så du inte får exakt det du ber om) samt din förmåga att ha tillit till det du vill ha eller sätta din intention i saker.

Sammantaget; var ska du börja? Mitt råd är; börja med dig själv och din inre värld. När din inre värld blir stilla, så att du kan lyssna till ditt högre jag, då får du också lättare att manifestera saker utifrån vad som är rätt för dig.

Jag har tagit fram några övningar, som stärker denna förmåga. Förutom att de bidrar till en förbättrad hälsa om du gör dem regelbundet! Dagliga rutiner som gör att du kan eliminera stress, där förmågan till inre stillhet t.o.m. har vetenskapligt stöd, reducerar nämligen även risken för kroppslig inflammation och följdsjukdomar. Är du intresserad av att prova, klicka här:

Om du inte vill missa fler inlägg och händelser; skriv upp dig för nyhetsbrevet här