Ceremony is more important than we may think

Soon we’re entering the swedish “Thanksgiving”, Sunday October 11. This is an old tradition of thanking spirit for our harvest, abundance and all that we have been given in life. I find this a perfect opportunity to celebrate and to teach our children gratitude and ceremony. The importance of being able to feel gratitude, to celebrate and give thanks to all that is good in our life and shall come. To show respect to and thank mother earth for her gifts and her patience.

Photo: Despacho, 2012. Protected by copyright

I recommend using an andean despacho/offering, or if you can’t a fire ceremony (for example lighting a special candle). In sacred space. My teacher Joan offers a detailed and respectful description of the beautiful tradition of despachos. Remember, intention and energy is more important than anything else. You can read more about it here.

Did you know that the ability to feel gratitude is important for our wellbeing. Or that ceremony is a very important key factor to change in our life? Not only because it’s the recognized language when working with energies on a higher level. But also because it connects to parts of our mind and brain which is susceptible to ceremony and change on a deeper level. At a spiritual level.

I invite you to give thanks and to join me by fire and in ceremony.
With gratitude <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Paqo

Många undrar kanske; vad är en Paqo? Jag har beskrivit lite om det på min hemsida. Det är en vacker tradition som är svår att förklara med ord. Jag hoppas att med detta vackra klipp kunna förmedla en glimt av deras vardag.

Uppdatering; eftersom Youtube av okänd anledning “åldersbegränsar” denna reklamfilm, behöver ni dessvärre titta på den på Youtube. Sök: Paqo Andino

Att leva sina drömmar

I vår jakt på förändring, förnyelse eller läkning, är det lätt att tappa bort sig själv i alla de råd och den vägledning som erbjuds där ute. Personligen tänker jag att det är viktigt att vara selektiv utifrån vad eller vem vi låter styra våra handlingar. Utgår läran från något högre, som förmedlar kraft och tar fram ditt och andras inre ljus? Lever den som den lär? Eller förmedlar den huvudsakligen rädsla, oro, en känsla av att det inte är du eller obehag? (Inte sagt att förändring inte medför obehag, men du kanske förstår vad jag menar?)

Bild: Angel Origgi

Likaväl som vi måste vara sanna mot oss själva – att vi inte bara pratar om våra mål eller förändring utan även aktivt gör saker som ser till att förändring sker – lika viktigt är det att vi är selektiva med vad eller vem vi låter oss vägledas av. Så att vi inte glömmer att använda vår inre vägledning; vår högre klokskap. Eller så att vi förvirrar oss och vägleder oss bort från vår livsväg.

Jag tror att vi hela vårt liv behöver påminna oss själva om detta. Att vi behöver utvärdera och göra förändringar allt eftersom. Under det senaste åren har jag avslutat en cirkel och påbörjat en ny resa. Jag har flera gånger ifrågasatt innehållet i mitt liv; allt från vad jag gör till vem jag gör det med. Jag har många gånger varit rädd, ledsen och orolig av att släppa taget eller känna tillit till det nya. Men jag har aldrig ångrat de beslut och handlingar som har medfört nödvändiga förändringar i mitt liv. Förändringar som släppt in allt det härliga, nya som är mer i frekvens med min essens; mitt äkta jag.<3

Var rädd om ditt ljus – vilka drömmar behöver du manifestera?

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Acts of healing

The indigenous people of all countries need all of our support, for a better world. Please support them by acts of healing. Support their work, their social structure, development and traditions in various ways. I came across A tribe called red, and their music called to my heart. If you want to share their message; please go to: <3https://www.youtube.com/watch?v=eAEmjW9J3_o

Natural remedies

Did you know that nature offers a remarkable pharmacy when needed? Today I went for a walk and gathered some healing herbs. Did you know that meadowsweet (swedish: älggräs) is a natural remedy for pain since it contains acetylsalicylic acid?

Source: Arne Andeberg and http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/filip/filiulm.html 2020-07-06

Or did you know that willowherb (swedish: mjölkört or rallarros) is a multi purpose plant. You can make tea as well as remedies for internal inflammations with this herb.

Source: Anna-Lena Andeberg and http://linnaeus.nrm.se/flora/di/onagra/epilo/epilang.html 2020-07-06

As always; inform yourself about the specifics before using any remedy.

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Eldceremoni

Alla kan göra en eldceremoni. Det viktigaste är att du har en tydlig intention för det du vill göra, förbereder dig, och tänker på att använda eld på ett brandsäkert sätt. Sedan är det bara att sätta igång! Olika högtider t.ex. Midsommarsolståndet eller vintersolståndet samt fullmåne och nymåne är bra tillfällen att sitta i ceremoni med sig själv eller andra.

Bild: Cullan Smith

Börja med att förbereda dig i god tid före du ska genomföra ceremonin. Tänk igenom syftet med den t.ex. handlar det om att släppa taget om något t.ex. smärta, destruktiva beteenden eller situationer. Eller handlar det om att t.ex. bjuda in ett nytt jobb, kärleksfulla relationer etc. I ceremonin jobbar vi symboliskt och energimässigt.

Ceremoni kan göras även om du bara har ett tänt ljus. Se bara till att ha ett eldsäkert underlag och ett eldsäkert fat där du kan bränna ett litet papper eller små trästickor (typ storlek tandpetare). Om du ska göra upp en eld utomhus; utse en brandsäker plats där elden inte kan sprida sig, släckmedel (en stor hink vatten, brandsläckare etc) och samla bränsle såsom ved och mindre pinnar. Ha gärna lite olivolja eller liknande till hands för att hedra energierna som du har kallat in. Utse en plats där du får vara ostörd och där röken inte stör någon på ett olämpligt sätt. Se även till att inte bli störd eller att lämna ceremonin, när ceremonin väl har börjat. Du behöver också två rena, hoprullade skrivpapper alternativt två pinnar som en form av gåva du ska använda i ceremonin utomhus för att bränna upp.

I en eldceremoni behöver du även en ceremoniell bön, välj en som passar dig men om du inte har en kan du t.ex. kalla in de fyra arketypiska energierna, moder jord, skaparkraften/universum samt moder vatten. Om du gör en ceremoniell eld enligt t.ex andinskt, andlig tradition kallar de in de tre världarna; övre, mellan och undra världen med din linje av medicinbröder och medicinsystrar. Vanligt är att alltid bjuda in skaparkraften och moder jord för att sedan t.ex. bjuda in ljusvarelser som beskyddar och vägleder. Det kan exempelvis även vara änglar, helgon och andra ljusvarelser som är viktiga för dig.

Du kan även använda verktyg som sång och instrument, t.ex. trumma eller skallra, för att stärka ceremonin. Om du sitter med ett ljus kanske du vill tända en rökelse och låta röken symboliskt lämna rummet och nå ut genom ett öppet fönster etc. Tänk på att det är din känsla och din intention som är det viktigaste. Energi följer intention.

På det personliga planet kan vi göra oss av med det vi inte längre behöver och är redo att släppa taget om; t.ex. berättelser som inte längre definierar oss, känslomässiga sår eller historiska pålagor såsom karmiska band via våra förfäder som kan innehålla våld, fattigdom, fördömande etc. Som vi släpper taget om och ber ska helas. I ceremonin tar du även med en annan del; den smärta eller det lidande som världen upplever just nu t.ex. helande till ett folk, en plats eller moder jord och alla hennes barn. Släpp taget om upplevelserna av girighet, ondska eller förstörelse. Be om transformation och helande.

Bild: Shane Rounce

Tag även med det du har som du är tacksam för i ditt liv, som du vill säga tack för. Dina relationer, lärdomar du har fått, materiella tillgångar etc. Minns att vi inte är själva. Vi låter våra individuella jag, våra ljus, förenas i en större eld. Tillsammans förändrar vi världen till en bättre plats och skapar ett högre medvetande hos oss alla.

När det är dags, tänd ljuset eller elden och öppna heligt utrymme genom din ceremoniella bön. Välkomna alla du har bjudit in, att sitta i ett heligt och skyddande utrymme med dig, för att hela och transformera. Sjung gärna en ceremoniell sång eller be en bön där du välkomnar även vattnets mor (då du har alla krafterna samlade). Använd lite olivolja, eller liknande (var försiktig så du inte överanvänder olja eller bränner dig), som du matar elden med för att välkomna alla gästerna. Detta görs allt eftersom, när du upplever att det är rätt läge att mata elden. Första gången för de fyra riktningarna, andra gången för jorden och himlen och skaparkraften, tredje gången för alla andra närvarande som samlats kring elden; synliga såväl som osynliga. Mata inte med för stora mängder, det ska fungera för din eld och inte leda till eldsvåda. Jag brukar tänka en tesked till max en matsked per gång, vid en vanlig brasa utomhus.

Sitt med elden en stund, tills du upplever att du har rätt intention och är i ett tillräckligt avslappnat och fokuserat tillstånd för att gå vidare i ceremonin. Se om du kan känna att elden blir “vänlig” i sin karaktär. Då går du vidare i arbetet. Börja med en av dina gåvor (pappret eller pinnen). Blås försiktigt in det du har bestämt att du vill släppa taget om i en av gåvorna. Den personliga smärta eller det du annars är redo att överlämna för transformation och helande. Vid t.ex. fullmåneceremoni kan du blåsa in det du är tacksam för och det nya du vill bjuda in. För sedan pappersrullen eller träpinnen till elden. Låt dig uppfyllas av stunden, hur elden förbränner energierna, för bort dom och transformerar dom. Det du gör dig av med kommer att tas omhand och helas till sitt perfekta tillstånd. Gör även likadant för pappret eller pinnen som representerar smärtan eller helandet för moder jord eller världen. Blås in det du vill ska helas och den tunga energin och släpp taget till elden. Be om helande.

Tänk på att lägga din/er fulla uppmärksamhet vid det som offras till elden, tills dess att elden har förtärt offergåvan. När elden förtärt dina offergåvor, svep med din hand över den och för röken över ditt huvud, din panna, ditt hjärta och din mage. För att väcka ditt inre seende och visdom, till ditt hjärta – som ger dig kärlek, medkänsla och glädje – samt till din mage för att väcka din instinkt och förmåga att skapa och manifestera drömmar. Universum och moder jord ger dig närande, livgivande energi och kommer att ersätta det gamla med något bättre. En ny chans att vårda det nya.

Även om det är en symbolisk gest, är det en kraftfull cermoni på många sätt. Känslomässigt såväl som energimässigt. Den hjälper oss att frigöra oss från det tunga och det som hindrar oss. Att ge utrymme för det nya som ger mer liv och energi till oss. Det hjälper oss också att bli en del av en större, bättre värld. Som skänker kärlek och omsorg till något större än oss själva.

Ceremonin avslutas genom att du stänger det heliga utrymmet. Genom att tacka och släppa fri alla energier som du kallat in. Detta görs först i slutet när elden avtagit och börjar slockna. Om du använder ett ljus; om möjligt låt ljuset brinna slut annars kväv lågan (blås inte ut lågan för då blåser du bort energin du förde in i elden). Var särskilt uppmärksam två veckor upp till en månad efter en ceremoni för sammanträffanden och andra tecken som ger chanser att manifestera/agera i det du ville hela.

Jag välkomnar er, mina bröder och systrar, att sitta med mig vid elden!

Hampe munay <3

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

A world of change

In these times of challange, we face another great challange; our need to pass judgement or blame. Maybe because we fear sickness, death or the loss of loved ones. Or maybe because we want to hide or not think about it at all. I made a decision not to vote on either side, but to chose a third alternative.

The situation could also be looked upon as a teaching. About what is truly important or necessary in every day life. The opportunity to cherish loved ones, earth, solitude or “off-the-grid” moments. In the end I believe we are better served by more compassion and humanity. In thought as well as in action. Not only because of how energy affects our energy body, but also because of how beneficial it can be for our immune system and quality of life. I vote for peace of mind.

Photo: Parker Johnson

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

A poem for Paqos

This poem is borrowed from one of my teachers Joan Parisi Wilcox who made her own translation from one of her students (source, january 25, 2020: https://qentiwasi.com/2019/12/29/a-poem-for-paqos/)

Image: Cullan Smith

The wise old woman said:

If you come to me as a victim, I will not support you.
But I will have the courage to walk with you through the pain you are suffering.
I will put you to the fire, I will strip you, and I will sit you on the earth.
I will bathe you with herbs, purge you, and vomit the anger and darkness inside you.
I will strike your body with healing herbs, and place you on the grass, looking up to the sky.
I will blow into your forehead to scare away the thoughts that cloud your vision.
I will blow into your throat to untie the knot that won’t let you speak.
I will blow into your heart to chase away the fear, so that it goes so far away it can never again find you.
I will blow into your solar plexus to extinguish the hell-fire within you, and you will
know peace.
I will blow with fire into your belly to burn away attachments, the love that was not.
I will blow away the lovers who left you, the children that never were.
I will blow into your heart to warm you, to rekindle your desire to feel, create, and begin again.
I will blow with force into your energy centers to clean the sexual door of your soul.
I will throw away the garbage you collected trying to love what did not want to be loved.
I will use a broom, sponge, and rag to safely clean all the bitterness inside you.
I will blow on your hands to destroy the bonds that prevent you from creating.
I will blow on your feet to remove the dust and erase the memories of the tracks, so that you can never return to that bad place.
I will turn your body over so your face will kiss the earth.
I will blow on your spinal column from root to neck to increase your strength and
help you walk upright.
And I will let you rest.
After this you will cry, and after crying you will sleep.
And you will dream beautiful and meaningful dreams.
And when you wake up, I will be waiting for you.
I will smile at you, and you will smile back.
I will offer you food, and you will eat with pleasure, savoring life, and I will thank you.
Because what I am offering you today, I was once offered, when the darkness lived
in me.
And after I was healed, I felt the darkness leave,
And I cried.

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Remember, you are loved – Minns vem du är

Minns att du är älskad <3, att du är en avbild av den största kärleken av dem alla. Du är skapelsekraften manifesterad på denna jord. Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet; minns att vi alla är bröder och systrar, med ett uppdrag att förmedla vår kraft och vårt ljus i denna värld.

Alla etiketter eller definitioner är bara ett uttryck för våra mänskliga behov. Så, när du förmedlar rädslobaserade tankar visar du inte ditt sanna jag. Bara åsikter av vem du är. När du visar omtanke och ovillkorlig kärlek till världen är det som att ge kärlek till dig själv, du hedrar dina bröder och systrar. Det återvänder till dig.

Istället för att existera som en ensam låga, sök dig till andras ljus. Tillsammans skapar vi en rytande eld som ger gåvor till oss själva och världen. Minns, min kära bror och syster, att du är älskad även om du själv har glömt bort det <3

  • Centrera dig själv och finn inre stillhet, påminn dig om din verkliga ursprung
  • Var vänlig mot dig själv och andra
  • Minns att du inte är ensam; du är en värdefull och viktig medlem i en stor familj, dela med dig av dig själv för vi behöver dig!

Image source: Tim Marshall

Remember, you are loved. <3 You´re an image of love, mirrored by the greatest love of them all. You as a universal creation is love manifested. No matter where you came from or your situation; remember that in the end we´re all brothers and sisters, destined to bring our true light into this world. Any label is a human definition. So when you mirror fear based thoughts, you mirror not who you really are. Only opinions of who you are. When you show care and unconditional love to the world it is as loving yourself, honouring all of us; your brothers and sisters. That love will come back to you. Instead of being a single flame, seek to join other lights in this world and make a roaring fire, bringing gifts to ourselves and this world! Remember, precious brother and sister; you are loved, even if you forgot <3

  • When the world is in chaos, seek inner stillness and remind yourself of your essence of divine light
  • Be kind to yourself and others
  • Remember that you are not alone. You are an important and treasured member amongst others. Share yourself with the world, we need you!

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo

Make your own health supplements!

Did you know that you can make your own health supplements (fill empty capsules)? If you didn´t, it’s a healthy and cheaper way to, for example, use herbal medicine or supplements. In this example I’ve made capsules with turmeric (ecologic and higher content of curcumin) and a pinch of ecologic black pepper (a way of making the intake of curcumin more effective). Said to be higly antiinflammatory and various studies have shown positive results.

#drömfararen #dromfararen #shamanskhealing #energimedicin #shamanskenergimedicin #shaman #paqo