Om mig – Shamansk energimedicin, shamansk healing

Drömfararen är min vision att vägleda & inspirera andra
till att hitta sitt ljus, sin livsglädje & kraft.
Där drömmar kan bli till liv.

Jag erbjuder stöd till personlig utveckling
vare sig du önskar hjälp med helande, spirituell vägledning
eller att utvecklas inom framtidens ledarskap

Kolibrin symboliserar det omöjliga som blir möjligt;
liksom kolibrin gör sin långa resa över världen.
Kolibrins energi låter oss göra den episka resan i vårt liv.
Även om vi inte tror att våra vingar ska bära

Formell träning

För intresserade har jag sammanställt min formella bakgrund och träning inom den s.k. shamanska energimedicinen. Även om jag anser att utbildning är viktigt, om det fyller ett syfte att utvecklas och expandera sitt sinne, är trots allt resultatet det viktigaste. Du kan läsa mer om detta under “omdömen”

Socionom (sedan 2008)
Lång erfarenhet av arbete med individ och familj i svåra livssituationer.
Jag har kontinuerliga, vetenskapligt förankrade utbildningar t.ex. utifrån psykologi och psykosociala ämnen anpassade för arbete med människor i svåra livssituationer.
Specialisering: våld i nära relationer, barn och unga, samarbetssamtal,
krishantering, utredning, stödsamtal

Handledning
Jag har under min karriär handlett & varit mentor till nya och yrkesverksamma socionomer/kollegor (handledarutbildning Socialhögskolan, Stockholm)
Jag har även arbetat med ledarskap inom kommunal krisberedskap.

Utbildningar hos Four Winds Society, Dr Alberto Villoldo:
Shamanic energy medicine practitioner (2011, 2021) Four Winds society
Masterutbildningar:
Advanced shamanic skills, Healing the dark side,
Reading the Signs of destiny, Grow a New Body, Munay-Ki.

Utveckling utifrån shamanska läror som har förmedlats av
t.ex. Sandra Ingerman, Michael Harner, Fredy “Puma” Quispe Singona

Joan Parisi Wilcox
Andinsk mysticism (läran till paqo)
: baserad på läror från ätten Inkari and Waskar
utlärda till Juan Nuñez del Prado av de äldre: Don Benito Qoriwaman,
Don Andres Espinosa, och Don Melchor Desa.

Mediumskap:
Spirituellt mediumskap (Iris Hall samt Hasse Nyander, flertalet utbildningar från 2004)
Medialitet och Multidimensionellt medvetande (Anna-Lena Vikström, 2005)
Medium och Helhetsterapi, 1 år (Anna-Lena Vikström, 2013)

Utöver detta en mängd utbildningar inom
den människovårdande praktiken, t.ex. krishantering och homeopati


Mer om mig

Drömfararen beskriver mitt arbete inom det jag väljer att kalla shamansk energimedicin (förenklat: shamansk healing) och kan sägas betyda: förmågan att resa mellan världar för att t.ex. hämta kunskap, manifestera drömmar eller förmedla helande till personer eller platser. Drömfararen är min vision som förmedlades till mig under en spirituell resa till Peru år 2012. Sedan 2006 har jag på olika sätt arbetat professionellt med människor i svåra livssituationer.

Jag använder termen shaman för att ha en förklaringsmodell som någorlunda beskriver vad jag gör. Shamansk healing är en mycket förenklad term, eftersom det inte inkluderar allt som en shaman gör i sin vardag. Jag har studerat och praktiserat olika visdomar och läror, bland annat den energimedicin som går att finna i de urgamla shamanska visdomslärorna till energimedicin inom homeopatin. Jag har även studerat kunskaper som kommer genom västvärldens neurovetenskap, psykologi, sociologi och näringslära. Det är en sammanvävning av mitt arv och visdomarna från shamaner i Nord- och Sydamerika.

Copyright Drömfararen, 2012

Min resa hit började däremot långt dessförinnan, cirka 2001, när jag var på en mycket mörk plats i mitt liv efter ett trauma. Plötsligt en dag började något inom mig att vägleda mig och jag beslutade mig för att lyssna på denna klokskap. Vad hade jag att förlora? Jag klev ut i det okända för att påbörja den största resan i mitt liv. Jag fick en första insikt om mitt livskall och vad jag än företog mig på denna resa, lyckades jag mot alla odds. När jag år 2011 mötte den shamanska energimedicinen kunde jag slutligen börja hela det svåra trauma jag bar på. Det var som att jag kom hem och fick livet tillbaka igen. Jag har därefter praktiserat och utvecklat de verktyg som jag själv hade behövt och saknade i alla de utbildningar jag har gått.

Drömfararen – en helanderesa

Att bli “kallad” var ett mycket tufft uppvaknande. Som ett litet barn var det inte särskilt dramatiskt; jag älskade naturen och utforskade nyfiket allt på egen hand. Genom att jag växte upp i södra Lappland, i området mellan Stekenjokk och Tärnaby, var naturen en del av vardagen.

När jag blev tonåring började jag mer medvetet träna mina mediala förmågor. Det var ju ganska spännande att kunna se och höra andevärlden. Däremot, när jag förutsåg att min morfar skulle bli sjuk och dö (han avled i förtid i cancer), blev jag rädd och lade allt åt sidan. Andevärlden hade dock andra planer för min del. Efter traumat i vuxen ålder föll mitt liv samman och kroppen orkade inte längre. Förmågorna vaknade igen och jag vägleddes att gå i lära för att träna min förmåga.

Våren 2004 gick jag min första utbildning hos ett spirituellt medium vid namn Iris Hall. Vilket följdes av flera utbildningar hos Iris och andra lärare. Förmågorna formligen exploderade och jag praktiserade både traditionellt mediumskap med sittningar och storseans. Men det kändes som att mitt kall skulle gå en annan väg och jag behövde bra verktyg för all den energipåverkan jag utsattes för. Att dag som natt överösas med information från andevärlden och min omvärld. Jag förstod även med tiden att jag har en särskild förmåga att registrera information som inte syns med ögat, liknande det som idag slarvigt kallas för högkänslighet.

Kallet ledde till en vändpunkt i mitt liv. Denna gång lyssnade jag på vägledningen. Jag beslutade mig för att säga upp mig från mitt arbete på en marknadsavdelning och studera till socionom. År 2006 började jag arbeta med socialt arbete, medan jag fördjupade mig i min mediala förmåga som jag praktiserade mer eller mindre dagligen.

I drygt tjugo år har jag studerat olika kunskapsfält och arbetat med helande, medialt arbete och framför allt socialt arbete. Kallet har alltid varit starkt att hela människor på olika sätt, långt innan jag förstod vad jag egentligen gjorde. Jag kunde däremot inte hitta någon som var expert i helhetssynen: hur man tar hand om sig själv och utövar effektivt självhelande med metoder som verkligen helar och fyller på energi.

Det var inte heller tänkbart för mig att “sluta jobba med toxiska miljöer eller människor”, som en kursledare menade, då mitt kall var att arbeta med människor i smärta. Jag behövde verktyg för att få en bättre (energi)hälsa. Jag har  valt ut det bästa av allt jag lärt mig under dessa år; verktyg som jag själv önskar att jag hade haft på vägen. Nu vill jag dela med mig av dom till andra.

Energiförlust, som kan ske på flera nivåer d.v.s. även i energikroppen, kan nämligen bli ett stort problem för alla människor, särskilt för den som är högkänslig eller arbetar med andra människor t.ex. i människovårdande yrken. Det är som att bombas av information (ofta omedvetet) som bokstavligt talat kan suga musten ur en på en ren energinivå! Det kan t.ex. leda till irritation, bristande ork, trötthet som inte går bort med vila eller utmattning. Människor kan ju bli utmattade av att göra saker de även älskar att göra! Mina vägledare förklarade att om jag ville bli frisk, behövde jag lära mig att omsätta energier på rätt sätt.

Copyright Drömfararen

När jag kom i kontakt med den andinska, shamanska traditionen var det som kärlek vid första ögonkastet! I denna tradition fanns ett naturligt inslag av att t.ex spåra information i energifältet, se över tid och rum, arbeta med energier, kommunicera med förfäder och hjälpare eller läka med örter. Plötsligt föll alla pusselbitar på plats och min hälsa förbättrades, precis som andevärlden förmedlat till mig. Jag gick i lära och har sedan dess arbetat för att leva enligt mitt hjärta. Min lära tar aldrig slut och jag förundras ständigt över all klokskap som lärorna och livet erbjuder.

Jag har tagit klivet ut i det okända mer än en gång. För att kunna leva det liv jag en gång bara drömde om. Ett liv som idag ger mig en djup tillfredsställelse och lycka. Där jag bemästrar motgångar och omsätter dom till kraft och visdomar som tar mig framåt på nya äventyr. Min passion är att få hjälpa andra i sin egen helanderesa, att skapa sina drömmars morgondag.

Jag förmedlar bara tjänster eller produkter som jag själv tycker är genuint hjälpsamma och som har använts på mig själv och andra. Oavsett om du är kallad att gå helarens väg eller någon annan väg i livet, kan dessa verktyg bli ditt stöd på vägen. Du är här av en anledning. Världen behöver dig och dina gåvor!

Tack!

Jag vill särskilt tacka moder jord och skaparkraften; den maskulina och feminina principen av allt levande i universum. För era gåvor och för att ni ständigt finns vid min sida, vägleder och välsignar mig genom det högst vibrerande och renaste av energi. Tack kära far och mor för att jag än en dag får sjunga livets sång. För att ni ger mig vitaliteten, visdomen och resurserna jag behöver, för att kunna tjäna världen på bästa sätt.

Tack förfäder, andliga vägledare och hjälpare: för er visdom, vägledning och beskydd. Tack ärade medicinbröder och medicinsystrar, Earthkeepers av alla nationer, Q’eronationen och förfäderna till lärorna av Inkari och Waskar: för era ovärderliga gåvor till världen och mitt arbete.

Jag vill också tacka följande fysiska personer.

Stefan Whilde (homeopati). Iris Hall, Anna-Lena Vikström och Hasse Nyander (mediumskap). Joan Parisi Wilcox, Anna Southerington, Alberto Villoldo, Jeanette Mantel, Juan Nuñes del Prado och Puma Fredy Quispe Singona samt mina medicinbröder och medicinsystrar från den shamanska och andinska, andliga traditionen. De har alla, på sitt sätt, gjort det möjligt för mig att vakna och följa mitt hjärta.

Slutligen vill jag tacka alla jag har mött på min livsväg, för er omsorg, kunskap eller lärdom. Jag hoppas jag kan göra dom rättvisa.

Oändliga välsignelser på er väg.

Våld – ett samhällsproblem

Jag har arbetat i många år med människor i kris och barn och familjer som levt med våld. Det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat då jag har sett hur mycket det påverkar barn och vuxnas hälsa och framtid. Konsekvenser som också kan sätta sig som präglngar i energifältet för lång tid framåt. Jag har därför sammanfattat mina tankar och erfarenheter om detta, med hopp om kunna förmedla information till dig som lever med våld på olika sätt. Du kan läsa mer här

Vad är energimedicin / shamansk healing?

Energimedicinen förklarar hur energier påverkar vår kropp, hälsa och omvärld och hur man på olika sätt kan påverka energisystemet till hälsa. Något som redan är känt i de urgamla shamanska visdomslärorna. Nu är vi i den nya tiden, som kallar mänskligheten till insikt och handling. Att förstå att vi är mer än vår fysiska kropp eller prestationer och att vi har getts ett viktigt arv. Att ta tillvara på vår jord och våra gåvor. För tillsammans kan vi hela världen. Visdomarna kallar väst.

Jag vill lyfta fram att vi är allt det där mitt emellan, som skapar gemenskap, glädje och meningsfullhet. Visa att vi är en del av en större familj och värld än vi själva förstår. En värld av ofattbara gåvor, bara vi är villiga att ta steget och kliva in i det nya. Det är just i det där mellanrummet – vår högre klokskap, vår essens och unika kraft – som vi finner skatterna och kraften till mirakel. Inte att glömma att det egentligen är tusenåriga kunskaper som vi använde som naturfolk, sedermera de vi kallar för ursprungsbefolkningen. Vi har bara glömt bort hur man gör!

Photo: Nikola Jovanovic

Jag har vandrat medicinhjulet flera gånger. Shamansk energimedicin är ett kall som kan se olika ut beroende på vem som praktiserar det. Det är en helandeform som måste levas, inte bara läras.

Den shamanska traditionen

Enligt den andiska andliga läran är det, grovt förenklat, essentiellt att ha ett öppet och rent hjärta. En lärling som ska bli Paqo börjar sin resa genom en ritual (Munay Karpay), vars syfte är att öppna upp och aktivera energicentrumet för hjärtat. Genom att hela sina sår och öppna sitt “hjärta” blir paqon en så ren kanal som möjligt för kawsay/den levande energin. Och kan förmedla energi och helande med högsta integritet och kärlek. Det är ett kontinuerligt arbete, jag vill påstå lika viktigt som att duscha eller byta till rena kläder.

Jag får en intiering – Mosoq karpay/starkeepers rite – av Don Fransisco Chura Flores, äldre från Q’ero, Peru 2012

Våra sår/rädslor skapar nämligen tunga energier och påverkar vår förmåga att hjälpa oss själv och andra. Våra sår gör också att vi formar vår framtid från ett ställe av smärta eller rädsla där vi upprepar våra problem. Paqon skall kunna hantera energier och kunskaper som finns mellan himmel och jord, mellan skaparen och vår moder jord/patcha mama. Obunden av tid och rum.

Hjärtat har i detta fall en djup och viktig mening, för den representerar en kraft som är så mycket större än kärlek i allmänhet. Det är den stora skaparkraften som kan flytta berg och skapa mirakel. Som älskar bortom rädslan, som har modet att kliva ut i världen och manifestera drömmar till allas bästa. Jag förundras ständigt över de möjligheter och mirakel som väntar oss, bara vi är villiga att öppna våra hjärtan och ta steget. Drömmar kommer till liv!

About me – A healing journey

Drömfararen is my vision to help people connect with their inner light, to awaken that deep inner joy and power, where dreams aren´t just born but also manifested!

My name is Alexandra and I walk the path of the andean spiritual tradition, which to me has a down-to-earth and humble way of looking at the world and the way of healing. I am trained as a paqo (Andean healer, someone who is trained in the Andean mystical tradition and its practice). I’m also trained by Four winds Society and Albert Villoldo. I use the term shaman simply to describe the form of healing that I practice in a more simple way. Shamanism is practiced within different traditions. Therefore their way of working or describing energies may differentiate. However there are many similiar practices.

This work is included in the field called energy medicine. A field of knowledge that tries to explain how energies affect our body, health and world around us. It is already known in acient teachings, for example the shamans. Humanity is now called to a deeper insight and to take action. To understand that we are more than our physical body or achievements and that we have been given an important legacy. To use our gifts for the benefit not of ourselves but also for our world. The ancient calls the West

I was born in Lapland, northern Sweden. Not until adult age did I understand the significance of all that I’d learned. For example how to heal with herbs, stop blood flows/”stämma blod”, see passed relatives or pets or how to use ones intuition or seer abilities. It was something relatives just didn´t talk about, however tools that ancestors had used. Since childhood I’ve been able to communicate with spirit and viewed the whole thing with curiosity. However, when I predicted that my grandfather was going to get very sick and die – he passed away in cancer – I got scared.

At adult age, after a traumatic experience where I faced health problems, my abilites resurfaced and I was called by spirit. To receive this type of “calling” was very challanging. I was overwhelmed with information day as night from the spirit world, I had to change my life, no matter how scared I was, to survive and heal myself. I followed this calling which led me on a new path. For over twenty years I’ve studied different fields of knowledge and practiced spiritual work as well as social work.

Today I understand why I had to follow this path. However I needed a holistic view with regard to healing work and how to conserve energy. Many teachings didn’t cover the challenges that Western people face, regardless of profession or interests. It was unthinkable for me to “stop working with toxic environments or people,” according to a course leader, since my calling was to work with people in pain. I needed tools how to live more energy efficient, adapted to Western society and demands. I´ve selected the best of my experiences, tools that I wish I had when my journey began, and want to share with anyone that feels called to change.

Initiation by Don Fransisco Chura Flores, Q’ero elder, Peru 2012

Drömfararen means dreamwalker, shaman or the ability to travel between worlds. For example to acquire knowledge, manifest dreams or mediate healing to people or places. I say mediate, because healing energy comes from an abundant source and is not for a single person to claim as theirs. A shaman or a healer is a vessel, forwarding knowledge and healing energy. The word shaman originates from the evenks in Siberia and means somthing like “the one who knows”. No matter what we choose to call it; to me it´s a way of living and my view of life. Many abilities are found within different traditions. However the traditions can also be profoundly different in their way of working with energies. The andean spiritual practice is probably best defined by the word mysticism. Visibly its practices may appear very simple, however correctly used it is a very powerful tool. All the work is actually done on an energy level.

According to the andean tradition a paqo needs to have a pure and open heart. The apprentice begins her journey through a ritual, Munay Karpay, which opens and activates the energy center of the heart. It’s necessary for a paqo to heal their wounds and restore their essential power, to be able to be of service to others. When the apprentice heals herself from heavy energy (for ex. caused by trauma) the shaman can become a better channel for kawsay/living energy. And work through the highest intention of love and integrity. This is an ongoing practice, I’d say just as essential as taking a shower or changing to clean clothes.

The heart, in this case, has a very profound meaning. It represent a force more powerful than human love. It is the divine love and power of the creator, a force which can move mountains and create miracles!

Besides my brothers and sisters in spirit, I give special thanks to the following people in our physical world; Stefan Whilde (classic homeopathy), Iris Hall, Anna-Lena Vikström, Hasse Nyander, (spiritual mediumship) as well as Joan Parisi Wilcox, Anna Southerington, Alberto Villoldo, Jeanette Mantel and Puma Fredy Quispe Singona (shamanic tradition). They all made it possible for me to follow my heart, by their personal gifts and teachings.

I also give thanks to all of you I’ve met on my life journey; for your blessings and teachings. I honour all of them.

For more information go to the menu or visit my Facebook page here

Senaste inläggen

Fasting – Old wisdom in new light?

Fasting as part of healing disease.

Hungry for more? See links below.

Shamanic healing is the ability to use deep wisdom in the unseen world, for example the human energy field, and transform that wisdom into reality. It is actually highly aligned with science. A lot of wisdom that is “discovered” in the modern world is already known in spiritual traditions as shamanism. Fasting, mindfulness and the power of the mind to avoid disease is one of them. More and more people are discovering that they are healing using old wisdom being brought into the focus of todays science.

For more information about the scientific approach of healing with fasting and autofagi; please visit links below:

#drömfararen #dromfararen #shaman #healing #energimedicin #shamanskhealing #shamanskenergimedicin #paqo #fourwinds

Link TED talks: Sophia Lunt, Starving cancer away: https://www.youtube.com/watch?v=f6rSuJ2YheQ

Youtube video: Thomas DeLauer, Fasting vs. Cancer Cells: Positive Science: Fasting vs. Cancer Cells: Positive Science- Thomas DeLauer – YouTube

Still hungry? Find more information on the internet, for example published papers on medical studies.

  1. Sacred essence / Helig essens Lämna ett svar
  2. Min syn på helandeprocessen i shamansk healing Lämna ett svar
  3. Vägledning för tiden Lämna ett svar
  4. Support your immune system Lämna ett svar
  5. Överflöd Lämna ett svar
  6. What is your commitment? Lämna ett svar
  7. Helande sammankomst 2021! Lämna ett svar
  8. Sinnets makt – min gåva till dig Lämna ett svar
  9. Shamanens väg Lämna ett svar