Tjänster

Information om tjänster, se nedan.

Shamansk healing – shamansk energimedicin

För mer detaljerad information om tjänsterna, se nedan.

Jag väver samman uråldriga shamanska kunskaper med västerländska kunskaper om helande och vägledning. Helandeformen lösgör stora mängder tung energi och kan återhämta förlorad livskraft vid s.k. soul retrieval.

Mina besökare kan beskriva en eller flera symptom som skäl till varför de söker hjälp. Exempelvis smärta, kraftlöshet eller mörker. Även som att de inte lever autentiskt eller inte är riktig i kontakt med sig själv eller sin fulla kraft. Ofta beskriver personen att de varit utsatta för olika former av övergrepp eller orättvisor, eller att de lever med destruktiva mönster, föreställningar eller beteenden som de inte kan bryta.

Ofta hittar jag trauman (medvetna eller omedvetna, t.ex. kan personen bara bära en känsla av att något har hänt men inte vad). De beskriver ofta att de inte kunnat lösa problemet på annat sätt, de har t.ex. känt att de inte blir tagna på allvar, att de inte möter förståelse eller rent av är rädda för att bli stämplad som galen. Ofta har de försökt få hjälp hos sjukvården, samhället eller provat andra helandeformer under längre tid. Det händer emellanåt att jag kan spåra denna energipåverkan till konsekvenser i fysiska organ, som de har fått kännedom om via sjukvården. Besökare kan också komma för att de känner sig allmänt vägledd till mig.

Grunden i mitt arbete är den shamanska heladesessionen. En “normal” session kräver individuell förberedelse och tar sedan ca 1,5 timmar att genomföra. Den följs ofta av att du får med dig information och hemuppgifter. Jag erbjuder även möjlighet till en kortare uppföljning efter ca en vecka. Då du på avsatt tid (eller via e-post) kan få hjälp att besvara följdfrågor.

Jag erbjuder även prova-på-session eller upplägg där vi under flera sessioner kan gå riktigt djupt i ditt helande. Jag kan väva shamanska kraftbälten t.ex. Chunpi Away Karpay i ditt energifält. Som ett extra skydd och stöd för ditt energifält utan att blockera livsenergierna. “Vila hos moder jord” är en annan energisession, med syfte att lugna energisystemet från jobbiga händelser. Ingår vid behov vid energisessioner.

Jag har mycket god erfarenhet av att arbeta professionellt med människor, även i svåra livssituationer. Informera gärna om det är något särskilt jag behöver veta eller ta hänsyn till.

Kan utföras på distans med gott resultat

Lokalen befinner sig på första plan, två trappsteg upp med parkeringsmöjlighet på gångavstånd. Det finns även möjlighet att ta sig hit via SL, Välkommen!

Shamansk helandesession (ca 1,5 tim utöver förberedelse) SEK 1750,-
(tredje sessionen och efterföljande under tre månader = rabatt)
Prova-på helandesession (ca 30 min) SEK 500,-
Vila hos moder jord (ca 30 min) SEK 500,-

Kraftbälte (ca 30 min) SEK 500,-
Du kan även köpa presentkort

Vem kan behöva shamansk healing / shamansk energimedicin?

Helandeformen passar alla, men alla kommer inte att känna att det är rätt metod för dom. Det är en kraftfull helandeform, även om det utåt sett kanske inte uppfattas så. Jag blir ständigt ödmjuk och förundrad av transformationer jag har sett. De som har fått hjälp har bl.a. sökt för följande symptom.

Återkommande problematiska livsteman t.ex. relationer. Känsla av kraftlöshet, tomhet, att livet saknar riktig mening eller som att man inte lever autentiskt. Upplevelser av mörker, att inte vara riktigt i kontakt med sig själv eller som att man måste bryta sig fri från något eller någon. Problem med kroppslig stelhet, smärta, depression, melankoli, apati, undvikandebeteende. Rädslor, tillitsbrist eller problematisk ilska eller irritation. Destruktiva beteenden t.ex. med relationer, arbete, shopping, spel, rusmedel, mat

Ett fåtal personer har sökt hjälp för särskilt allvarliga symptom, där psykisk ohälsa kan förekomma samtidigt men också orsakas av problemet. Det är en särskild form av trauma/energipåverkan som kan orsaka energiförlust eller ge mycket svåra och smärtsamma symptom. Inte sällan pratar drabbade om destruktiva tankar. Gemensamt för alla är att problemet har gått så långt att det måste lösas från energiplanet.

Jag vill säga till dig som bär på smärta; med ditt mod och din hängivenhet kan man komma tillrätta med det mesta!

I energifältet kan jag hitta information från nutid eller andra livslinjer. Jag kan också se präglingar, som kan ligga vilande för att plötsligt bli aktiverade av något. Varpå de börjar informera våra liv genom vårt nervsystem och de endokrina körtlarna (hormonproduktionen, skälet till att vi upplever olika symptom). Det bästa är om vi hinner radera präglingarna från vårt ljusfält före detta, men så är ofta inte fallet.

Att göra denna form av djupgående arbete i ljusfältet kräver goda kunskaper och att helaren har jobbat med sig själv på djupet. Till skillnad mot t.ex. läkarvård ges den inga intäkter från din skatt.

För vem passar detta inte?

– Om du inte vill investera din tid eller resurser. Fråga först dig själv; vad har problemet redan kostat dig? Genom inkomstbortfall, personligt lidande eller förlust av livskvalitet för dig eller nära/kära? Tänk även på att tjänsten inte får någon ersättning via din skatt, som i sjukvården.

– Om du söker en “quick fix”. Du måste vara aktiv i ditt helande och våga släppa in någon att hjälpa dig.

Jag håller heligt utrymme för dig, vägleder dig och utmanar dig att växa och transformeras. Att söka där de verkliga svaren finns, inifrån; från din essens. Så att du inte lägger bort din kraft utanför dig själv. Det är en helandeform som tar dig till det svåra och det vackra. Till lärdomar och till gåvor. Den arbetar på det mystiska, symboliska planet där energivärlden och andevärlden finns.

Därför kan helandet ta olika lång tid och därför kan ingen annan garantera ditt slutresultat. Det viktigaste är din hängivenhet att släppa taget för att kunna befria dig själv och börja leva utifrån en plats av återvunnen kraft och förmåga.

Jag tar inte emot någon som är uppenbart självfrånvänd t.ex. har en aktiv psykos eller är påverkad av rusmedel. Även om jag kan jobba med energikroppen, anser jag inte att det är etiskt rätt eftersom tillståndet kan göra det svårt för dig att följa upp arbetet själv. Helandeformen kan då vara ett komplement eller nästa steg på resan, efter t.ex. kompletterande sjukvård. Hör i så fall av dig så pratar vi om just din situation.

Så här går en session till

En helandesession tar ca. 1,5 timmar (fungerar även på distans), utöver de förberedelser jag gör dessförinnan. Vi börjar med ett samtal om problemet. Jag läser av ditt energifält och kan be dig att stå upp en stund, för att sedan ligga ner. Allt sker med kläder på. På distans väljer du plats.

Jag arbetar med de energier jag hittar i ditt fält och navigerar genom energivärldarna. Det kan hända att jag även utför en soul retrieval/själsåterhämtning. Allt sker individuellt anpassat, i dialog med dig och det jag och mina vägledare ser att du är redo för. Du ges vägledning t.ex. hur du kan bryta gamla livsmönster eller skriva om gamla, inre kontrakt som hindrar dig. Sannolikt får du uppgifter för att hjälpa dig på vägen; en mycket viktig del av arbetet.

Besökare har t.ex. berättat att de fått mer energi, lugn, tillfredsställelse, kraft att uppfylla sina mål eller att det är som att de har fått tillbaka sig själva igen (se omdömen här). Eftersom vi alla är olika och kan ackumulera olika mängd och former av energipåverkan, är det generellt sett svårt att säga hur någon kommer att uppleva processen eller hur mycket stöd en person behöver. Allt sker utifrån din egen vilja och förmåga.

Photo: Jeremy Bishop

Mer om helandeprocessen

Helande sker först när vi kan och vill möta oss själva i sanning och är beredda att släppa taget om det som smärtar eller blockerar vår kraft. Detta beslut kan vi aldrig överlåta till någon annan. Det kan handla om destruktiva personer, miljöer eller egna beteenden som bidrar till problemet. Vi ges en nystart, men förr eller senare måste vi ta tag i det praktiska.

Att släppa taget kan vara en utmanande process och ibland – även om det låter konstigt – kan vi uppleva en vinst av att stanna kvar i det som inte fungerar. Vi är nämligen inte generellt programmerade att gilla förändringar. Vi tycker om att veta vad vi har, medan det nya och okända leder till osäkerhet och rädslor.

Även om det finns en mening med varför vi inte kastar oss handlöst in i farliga eller destruktiva situationer; rädsla kan uppstå både inför en pågående händelse såväl som en fantasi om en händelse. För att kunna uppleva kraften, glädjen och friheten att få leva mer från vårt sanna jag, måste vi släppa taget om smärta och det som dränerar oss. Vi kan behöva helas i olika skeden av livet och i olika processer, beroende på vad vi själva är redo för (medvetet eller ej),

Jag har själv gått igenom sessionerna som jag erbjuder. Jag vet hur djupt och kraftfullt de har berört mig och andra i sitt helande, samt hur det är att gå från smärta och rädsla till att känna sig fridfull och helad. Jag vet också hur det är att släppa taget, att hänga fritt med tilliten som enda sällskapet, för att sedan kunna se mina drömmar bli verklighet och leva ett mer autentiskt och lyckligt liv.

Det är en vacker och kraftfull healing som går djupt in i vårt jag, vår essens. Den gav mig möjlighet att säga ja till livet, där jag kunde frigöra stora mängder livsenergi och där mina drömmar kunde komma till liv. Jag välkomnar dig att vandra med mig i enskilda sessioner eller under längre tid, beroende på vad just du behöver och känner dig kallad till.

Vägledning, Samtal

Shamansk vägledning

Vägledning (fungerar utmärkt på distans) är en form av shamansk, spirituell vägledning där jag med eller utan redskap registrerar information från din ljuskropp och andliga vägledare, om de önskar förmedla något. Jag förmedlar t.ex. dina utmaningar, styrkor och det som är viktigt för dig att tänka på här och nu för att gå mot ett positivt resultat. Min erfarenhet är att 30 minuter räcker för att få svar på det som är viktigast att veta, beroende så klart på vad du vill ha hjälp med. Vägledningen kan innehålla flera olika moment, allt från att registrera budskap till att sortera det praktiska.

Min vägledning utgår från dig här och nu och de sannolika ödestrådar du lever med i nuläget. Viktigt att veta är att traditionell “spådom” läser av den väg du är predisponerad att gå. Den tar inte hänsyn till om din väg blir förändrad t.ex. i shamanskt arbete. När vi utvecklar oss själva genom shamansk energimedicin finns möjligheten att se och gå mot alternativa framtider, som är svårare att nå men ger större vinster. Beroende på ditt förflutna och de val du gör i nuvarande livssituation, kräver en sådan förändring olika mycket av oss. Det är ofta aldrig lätta val, eftersom det kräver att vi tar ordentligt tag i våra liv och rensar bort det som är toxiskt och dränerande för oss. Vare sig det handlar om tung energi i vårt energifält, relationer, fysisk hälsa eller materiella saker.

Ibland kan vi ges information som vi får svårt att ta till oss. För att vi inte alltid känner till allt om vår historia eller, som andra sammanhang, inte förmår att se oss själva objektivt. Vi kanske vet innerst inne att en annan lösning är bättre för oss, men är inte villiga att titta på det eller gå dit. Då handlar det oftast om våra skuggor, sådant som andra brukar se tydligt men inte vi själva. Vi låter rädsla förmörka oss och vår framtid. Då kan vi behöva “sitta” med det ett tag och jobba med orsaken till situationen eller skuggan. Om vi vill ha en verklig förändring det vill säga.

Slutligen, vi måste själva avgöra vad som är rätt för oss och vad vi är villiga att förändra. Det kan ingen vägledning göra åt oss. Se all vägledning som en möjlighet, inte något skrivet i sten. En välfungerande intuition och ditt högre jag ger den bästa formen av vägledning, även om vi emellanåt behöver vägledning utifrån. Detta är en anledning till varför jag har skapat min grundkurs, så att människor kan vägleda sig själva bättre.

Tänk bara på att det inte är konstruktivt att söka för mycket vägledning. Exempelvis om det sker för att slippa ta itu med ett problem eller förändra det som råden återkommande handlat om, fastän du innerst inne vet att du borde.

Samtal

Om du behöver ett mer fokuserat stöd genom samtal, kan jag vägleda dig igenom det som är viktigt för dig här och nu. Det är en form av vägledning och stöd där jag håller utrymme för dig och, om du så önskar, hjälper dig navigera vidare t.ex. i vad du kan behöva göra härnäst. Som socionom är jag utbildad att möta människor i kris och svåra livssituationer. Jag har lång professionell erfarenhet av samtal och arbete med vuxna (även par), barn och familjer. Jag har även erfarenhet av krisarbete. Kan vid önskemål användas som en del i en serie av helandesessioner.

Jag utgår från var du är här och nu och det behov du beskriver. Du ges stöd och, om du vill, hjälp att kartlägga din situation för nästa steg. Din information hanteras med största respekt och dokumenteras aldrig i någon journal. Kan utföras på distans.

Shamansk vägledning SEK 500,- (30 min)
Shamansk vägledning SEK 750,- (60 min)

Stödsamtal SEK 750,- (60 min)

Utbildning, Enskild coachning

Utbildning

Jag erbjuder en digital utbildning; Grundkurs i shamansk energimedicin samt en fysisk dagskurs i Intuition & Energimedvetenhet. Båda utan krav på förkunskaper. Kontakta mig vid intresse. Oavsett vilken kurs du känner dig kallad till får du lära dig mer om energivärlden, hur du ta hand om din energikropp samt hur du kan spåra och kommunicera med energier på ett tryggt sätt.

Jag har stor erfarenhet av att gå kurs i det jag lär ut. Av erfarenhet vet jag hur viktiga kunskaperna är för en bra utveckling. Oavsett ditt mål med kursen. Jag lär t.ex. ut hur du kan bli energimedveten, hur du upprättar viktigt skydd som inte blockerar dig, hur du kan förstå och spåra energi samt hur du undviker att bränna ut dig energimässigt. Kunskaper som var till stor hjälp för mig på den shamanska vägen.

Den shamanska grundkursen pågår digitalt i fyra veckor (28 dagar). Här får du en introduktion till det shamanska synsätt jag arbetar från, med syfte att ge dig förståelse för arbetet. Du erbjuds en bred bas, utöver renodlade shamanska verktyg. Exempelvis hur du utvecklar din mediala förmåga.

Du kommer att spendera mycket tid med övningar och att integrera kunskaperna, t.ex. kommunicera med världen av levande energi och träna på att möta dina andliga vägledare. Jag använder även min egen modell som hjälper dig att identifiera som är viktigt i just ditt energiarbete här och nu, samt hur du kan omsätta lärorna till din praktiska vardag. Det ger även mer kraft och intention till ditt arbete på ren energinivå, där du går in i den shamanska skuggvärlden och eldceremonin för att börja din helandeprocess.

Kunskaperna i båda kurser kan användas av alla som känner sig kallad. Kurserna ger dig verktyg att utvecklas med genom hela livet. De kan ses som en början på ett lärlingskap eller en del av din egen helanderesa.

Den digitala kursen är anpassad för dig som vill gå kursen på sidan av t.ex. arbete. Det är viktigt att du regelbundet kan avsätta tid för kursen, för att hinna göra övningar och integrera allt på djupet. Kursen består av video, ljudfiler och text.. För mer information om innehåll, se kursbeskrivning nedan samt villkor här. Dagskursens innehåll är markerad med *.

Grundkurs shamansk energimedicin (* = innehåll i dagskursen)

Exempel på kursinnehåll:

 • Grundkurs i shamansk energimedicin (digitalt under fyra veckor)
 • Läror från den andinska andliga traditionen; att förstå världen av levande energi
 • Medicinhjulet – olika aspekter och betydelser
 • Sambandet mellan neurologi, hälsa och shamanism
 • Kunskap om energikroppen och självvård (energihälsa)*
 • Kunskap om skuggvärlden; olika energiformer och hur de påverkar oss
 • Shamanska verktyg för att lära känna energivärlden
 • Förståelse för shamanskt helande och hur det kan hjälpa dig
 • Skuggvärlden och personliga skuggor
 • Shamanska verktyg t.ex. shamanska resor för vägledning och helande
 • Övningar för att träna inre stillhet*
 • Övningar för att se på ditt liv ur ett energimedicinskt, systemiskt perspektiv
 • Ceremonier – kraften i energiarbetet
 • Ditt inre språk och hur det hjälper dig*
 • Intuitionens och intentionens betydelse*
 • Andevärlden och andekommunikation
 • Etik och moral
 • Frågor och svar under kursen
 • Hampe karpay (för de som önskar)

  I båda kurserna ges du verktyg att utveckla:
 • Din intuition
 • Ditt inre språk
 • Din energihälsa
 • En trygg kontakt med andevärlden
 • Din inre vägledning: kontakt med ditt högre jag och andevärlden

Grundkurs i shamansk energimedicin (fysisk dagskurs) SEK 1750,
Digital grundkurs i shamansk energimedicin SEK 3950,-
Alla priser avser privatperson inkl. moms

Enskild coachning-utbildning

För dig som verkligen vill investera i dig själv och gå på djupet i din helandeprocess och utveckling, erbjuder jag individuell coachning där du får utbildning, coachning och helandesessioner under åtta veckor. Här kommer du att utmanas att gå djupare i dig själv.

Här handlar det om att ge ordentligt med tid och energi för att ta hand om dig själv. Du kommer att jobba fokuserat under åtta veckor. Du börjar med att gå utbildningen under fyra veckor (28 dagar) för att sedan fokusera på praktiskt energiarbete. Vi utgår sedan från den shamanska helandesessionen, där vi tillsammans arbetar på djupet i din energikropp. Se beskrivning om helandeformen och kursen ovan. Du vägleds att utforska hela ditt liv, för att kunna identifiera vad som är viktigt för dig att jobba med här och nu eller på längre sikt. Om förändring behöver ske på flera plan. Praktiskt såväl som energimedicinskt. Du erbjuds personligt anpassade övningar som fokuserar på din situation.

Boka inte upp dig med andra saker på din fritid under dessa åtta veckor. Tänk på att det är viktigt att ge tid åt alla övningar och helandeprocessen, så att du kan integrera det energimässigt och får ut mesta möjliga av vår tid tillsammans.

Innehåll enskild coachning-utbildning

 • Grundkurs i shamansk energimedicin (digitalt enligt ovan) med tillhörande övningar
 • Inledande samtal (video/telefon) i samband med kursstart där vi går igenom ditt behov.
 • Möjlighet till personlig kontakt (telefon/video/e-post), under åtta veckor.
 • Efter kursen; du erbjuds fyra bokade träffar, en per vecka (digitalt eller fysiskt hos mig). Där vi går på djupet med din egen utvecklings- och helandeprocess.
 • Två shamanska helandesessioner (utgör två av våra fyra bokade träffar ovan).
 • Hemuppgifter (både i kursen och efter kursen)
 • Uppföljande telefonsamtal/digital träff efter tolv veckor för att fånga upp ev. frågor och behov.

(Pris enligt nedan). Kan läggas upp individuellt utifrån behov/förfrågan (enligt offert). Om du fullföljt min digitala shamanska grundkurs, tar vi hänsyn till detta genom att tiden kortas och jag drar av kursavgiften.

Enskild coachning-utbildning (enligt ovan); SEK 9250,- (alt. offert)
Alla priser avser privatperson inkl. moms

Coachningallmänt

Enskild coachning utformas personligen och sker genom enskilda träffar fysiskt eller digitalt. Jag kartlägger ditt behov och utformar kontakten utifrån vad du önskar och behöver. Du ges kunskaper och möjlighet att träna enskilt med mig. Du har även möjlighet till kontakt mellan våra möten. Allt beroende på vad just du önskar! Kontakta mig för mer information.

Vi tittar på hur du kan använda självhelandet på en djupare nivå och använda dina resurser utifrån den shamanska energimedicinen. I kurserna ingår verktyg för hur du registrerar subtil information från din omgivning och tränar upp din kommunikation med din högre vägledning.

Jag vägleder inte till en titel som shaman; även om du går den vägen eller en kallas dit. Shamanens väg är ett kall och en utmaning. Den måste upplevas individuellt och kan inte läras ut som en kurs. Även om man vägledas genom utbildning eller mentorskap kommer andevärlden att utmana dig och skicka dig på de vägar de anser att du behöver gå för att lära och integrera.

Jag kan erbjuda s.k. initieringar, vilket är en form av energiöverföring och ett potential som man odlar eller låter förtvina. Jag bedömer om det är lämpligt att ge en initiering, eftersom det trots allt är ett förtroende att förvalta en kraft på ett etiskt och kärleksfullt sätt. Potentialen blommar sedan ut genom att eleven genomgår självhelande, uppnår visdom samt använder sin intention och manifestation i den fysiska världen.

Oavsett initieringar ges du förutsättningarna för att gå helarens väg om du vill det. Men, skaparen är trots allt helarens yttersta arbetsgivare om du är menad att gå denna väg. Verktygen jag lär ut kan användas oavsett. Jag utgår från din person för att stärka din grund och ge dig verktyg, så du kan vandra med mer kraft oavsett vad du vill göra i livet. Sådant jag saknade under min väg och som du har hjälp av oavsett vilken väg du väljer sedan. Alla är inte kallade att gå specifikt den shamanska vägen, men kan gå helarens väg ändå eller bidra med ljus och vägledning på annat sätt i sitt liv. Allt sker utifrån vårt personliga destiny.

Om ni är en grupp som vill ta del av mina kunskaper på annat sätt, kan jag erbjuda anpassade föreläsningar/kurser. Det kan t.ex. handla om hur man kan få bättre energihälsa och arbetsklimat utifrån energimedicinen som jag praktiserar. Se exempel utifrån kursinnehåll ovan.

Är du intresserad? Kontakta mig för mer information.

Själsporträtt

Jag målar ett själsporträtt i färg; en intuitiv målning där jag tittar på dina potential och vägledning runt detta t.ex. budskap från ev. vägledare, dina styrkor, dina utmaningar och råd på vägen. Du får bild och beskrivning skickad digitalt till dig per e-post

Själsporträtt SEK 750,-

In english

My healing work is based on knowledges from the andan healers/shamans of Peru, the Q’eros and other healing traditions. It’s combined with western knowledges within psychology and social science which allows me to work in a more systemic way; adapted to the individual and western society. Besides the healing path I’ve worked for many years as a social worker, with individuals and families in very difficult life situations. At this moment I offer the following services.

My healing work can be used for people or places. For example through healing sessions, in ceremony and through different forms of guidance, I also offer courses or individual coaching. The basic course teaches you how to develop your inner guidance, as well as maintaining balance in your own energy body. I also work with individual coaching, where you get more of everything in individual meetings (also distance). The individual coaching also offers contact in between our meetings and, if you like, a healing session.

The more advanced courses teaches you to do healing work on a higher level. It offers tools and knowledge how you can tap into your own power and knowledge. Some forms of energywork and guidance can be made from a distance. I can also perform Chunpi Away Karpay (belts of power).

At this moment I’m developing digital products for self healing. Soon available to use in the comfort of your home. If you’re in need of another service, please feel free to make an inquiry!

The shamanic work happens on an energy level, within our luminous body. There you can find information about the individual and work with energy structures or transmit healing energy. Simply put, it’s as working with the software of your physical, mental and energetic body. The work is also based on how we function psychologically, physically and as social beings. For example when facing fear or changes.

This form of healing is especially suitable if you feel stuck in powerlessness or darkness, as it can help to release heavy energy that comes from unresolved difficulties, trauma, destructive patterns in karmic relationships or unhealthy attachments to people or places. These unresolved issues are often buried in our subconscious and emerges in different situations where we may react with feelings of shame, anger, sorrow, fear or avoidance. These emotions usually stays with us or resurfaces over time.

Unresolved problems are stored as imprints in our luminous body and may activate for different reasons. Then they can cause stagnation in our energy system and affect our luminous, mental and physical body in a negative way. For example reduces our energy level or causes physical and psychological imbalances. For example we may experience trust issues, use hurtful behaviour towards people or reject people or opportunities. Often it manifests itself by symptoms such as pain, depression-like symptoms, apathy, avoidance or unhealthy behaviors e.g. with drugs, shopping, relationships or food. We may lose passion, vitality or experience emptiness, restlessness or that life has no greater meaning.

In this deep form of healing we regain our life energy and obstacles are removed, that keeps us from living fully and here and now. With spiritual tools you are able to release old life patterns. So that you can rewrite those old, inner contracts that no longer serve you. This form of healing is a powerful tool for transformation. It affects us deeply and helps us to let go and live with more love, joy and passion in our lives.

Healing happens when we’re able to meet ourselves in absolute truth and release all of that we no longer need, that brings suffering or apathy in our lives. This powerful change can only be made by our own free will and choice. Since we may have to let go of thoughts, behaviours, situations or relationships that we have outgrown. It’s affected by your individual situation and ability to make the necessary changes. Those who have undergone a session have told me that they e.g. received more energy, peace, satisfaction or that they feel more themselves again. I’ve experienced this powerful healing myself. I know what it’s like to live in pain and fear, to let go and to be able to see my dreams come true. It is a beautiful and powerful healing that goes deep into our essence. Where we can say yes to life and where dreams can come to life!

All services depends on your own ability to make the necessary changes to obtain a positive results. They do not replace any necessary health care, but can be used in a combined way to improve your wellbeing.

Jag välkomnar dig att vandra med mig


Den behandling eller vägledning jag erbjuder är ingen garanti för att du uppnår önskat resultat. Det påverkas t.ex. av dina val och dina förutsättningar att omsätta kunskap och erfarenhet till handling för att få positiva och hållbara resultat. Resultatet påverkas även av utomstående faktorer t.ex. i din miljö eller fysiska förutsättningar. Tjänsterna ersätter inte nödvändig sjukvård utan kan ses som ett komplement.