Tjänster

YouTube Poster

Information om tjänster, priser och köpvillkor: se nedan.

Shamansk healing – shamansk energimedicin

Varför välja denna helandeform?

Shamanskt helande är unik för varje individ. Jag väver samman uråldriga shamanska kunskaper, shamansk healing, med västerländska kunskaper om helande och vägledning.

Upplever du kraftlöshet eller mörker, som att du inte är i kontakt med dig själv eller att du behöver bryta dig fri från destruktiva livsmönster eller problem? Helandeformen handlar om att hitta tillbaka till dig själv igen, till din sanna essens. Den lösgör stora mängder tung energi och kan återhämta förlorad livsenergi s.k. soul retrieval.

De som söker denna form av helande upplever bristande livskraft eller att de inte lever autentiskt. Symptomen är t.ex. kraftlöshet, kroppslig stelhet, smärta, depression, mellankoli, apati eller tillitsbrist. Ohälsosamma beteenden t.ex. undvikande, arbetsnarkomani, shopping, dysfunktionella relationer eller problem med mat.

Vi kan uppleva att vi förlorat vår passion eller livskraft, tomhet, återkommande rastlöshet eller som att livet saknar mening. Inte sällan har många provat terapi och andra behandlingsformer men fortsätter att uppleva symptom. Orsaken är ofta att problemet har gått så långt att det måste lösas från energiplanet.

Ett fåtal personer kan uppleva mycket allvarliga symptom, som inte har något med psykisk ohälsa att göra. Även om det kan förekomma samtidigt, eller som ett resultat av detta. Det brukar orsakas av en själsförlust, inte sällan kopplat till skuld och skam, som ger plats för en särskild form av energipåverkan. Som kan ge mycket svåra och smärtsamma symptom; Detta är högst påtagliga energier som man egentligen bara kan förstå om man upplevt det själv. Det är mycket dränerande och kan vara mycket smärtsamt att leva med. Inte sällan pratar drabbade om destruktiva och självskadande tankar, i värsta fall att man inte orkar leva längre. Det kräver någon som arbetar på rätt sätt och det kan ta lång tid att jobba bort. Det kräver att den som är utsatt är hängiven sitt helande och villig att möta det sår som är roten till det hela.

Vanligtvis orsakas det av tidigare trauma eller ohälsosamma bindningar – även karmiska – som går att se i energifältet. Det kan ligga vilande för att plötsligt börja informera våra liv genom vårt nervsystem och de endokrina körtlarna (hormonproduktionen). Det bästa är om vi hinner radera dem från vårt ljusfält före detta, men så är ofta inte fallet då vi saknar kontakt med helandekonsten.

Att göra djupgående energiarbete i ljusfältet kräver goda kunskaper av helaren, som själv har genomgått den shamanska helanderesan. Till skillnad mot t.ex. läkarvård ges den inga intäkter från din skatt.

För vem passar detta inte?

– Om du inte vill investera tid eller resurser. Fråga dig själv; vad kostar din ohälsa dig? Genom inkomstbortfall, personligt lidande eller förlust av livskvalitet för dig eller nära/kära?

– Om du söker quick fix och inte själv vill göra något för ditt helande. Shamanskt helande kräver din hängivenhet att helas. Din energikropp äger endast du själv makt över. Vare sig du är medveten eller omedveten om det, måste du tillåta arbetet. Därför kan jag möta olika former av motstånd i helandet som gör att processen tar mer tid eller kombineras med åtaganden i din vardag. Personen kan också vara helt redo för en förändring och då kan det gå fort!

Du vägleds att söka visdom inifrån, från din essens, istället för att söka svaren i din omvärld där du lägger bort din kraft. Jag kommer att hålla skyddat utrymme för dig, vägleda dig och utmana dig att växa och transformeras. Jag kan tänkas upptäcka saker som utmanar dig, som du behöver möta och förhålla dig till. Men som kan vara avgörande för ditt helande. Du kan även möta gåvor du aldrig förstått, men som också är viktigt för ditt helande. Det är en helandeform som tar dig till det svåra och det vackra. Till lärdomar och till gåvor. Den arbetar på det mystiska, symboliska planet där energivärlden finns. Men den kräver även ditt åtagande i din fysiska värld.

Även om vi får stöd, måste vi själva vara delaktiga i vår egen helandeprocess; vi är kaptenen på vår egen skuta även om det kanske inte känns så just nu. Därför kan helandet ta olika lång tid och därför kan ingen ge dig några garantier kring ditt slutresultat. Det viktigaste är ditt åtagande till ditt helande, din hängivenhet att släppa taget för att kunna befria dig själv och ditt åtagande att börja leva utifrån en plats av återvunnen kraft och förmåga.

Av etiska skäl tar jag inte emot någon i ett aktivt skov med t.ex. psykossjukdom, aktivt missbruk eller som behöver akut sjukvård på annat sätt. Du måste kunna vara här och nu i din egen helandeprocess, vi måste ju förvalta den förändring vi har fått vilket i dessa fall blir kontraproduktivt. I dessa undantagsfall kan det vara ett komplement eller bli nästa steg på din resa.

Så här går en session till

En helandesession tar ca. 1,5 timmar (fungerar även bra att göra på distans). Vi börjar med ett samtal där vi pratar om vad du önskar hjälp med. Jag läser av ditt energifält. Du kan bli ombedd att stå upp en stund för att sedan ligga ner, påklädd (alternativt på distans då du lägger dig ner på valfri plats).

Vanligtvis arbetar jag med de präglingar och energistrukturer jag hittar i energifältet eller genom att navigera i energivärlden t.ex. vid en soul retrieval/själsåterhämtning. Allt sker individuellt anpassat, i dialog med dig, utifrån vad jag och mina hjälpare ser att du är redo för. Du ges även vägledning hur du kan bryta gamla livsmönster eller skriva om gamla, inre kontrakt som inte längre gynnar dig. Du kommer sannolikt att ges uppgifter för att följa upp helandeprocessen i vardagen. Det är en mycket viktig del av arbetet.

De som upplevt helande har t.ex. berättat att de fått mer energi, lugn, tillfredsställelse, kraft att uppfylla sina mål eller att det är som att de har fått tillbaka sig själva igen (se omdömen här). Eftersom vi alla är olika och kan ackumulera olika mängd och former av energipåverkan, är det generellt sett svårt att säga hur någon kommer att uppleva processen eller hur mycket stöd en person behöver. Allt sker utifrån din egen vilja och förmåga.

Photo: Jeremy Bishop

Viktigt att veta om helandeprocessen

Helande sker först när vi kan och vill möta oss själva i sanning och är beredda att släppa taget om det som smärtar eller blockerar vår kraft. Detta beslut kan vi aldrig överlåta till någon annan. Det kan handla om destruktiva personer, miljöer eller egna beteenden som bidrar till problemet. Vi ges en nystart, men förr eller senare måste vi ta tag i det praktiska.

Att släppa taget kan vara en utmanande process och ibland – även om det låter konstigt – kan vi uppleva en vinst av att stanna kvar i det som inte fungerar. Vi är nämligen inte generellt programmerade att gilla förändringar. Vi tycker om att veta vad vi har, medan det nya och okända leder till osäkerhet och rädslor.

Även om det finns en mening med varför vi inte kastar oss handlöst in i farliga eller destruktiva situationer; rädsla kan uppstå både inför en pågående händelse såväl som en fantasi om en händelse. För att kunna uppleva kraften, glädjen och friheten att få leva mer från vårt sanna jag, måste vi släppa taget om smärta och det som dränerar oss.

Jag har själv gått igenom sessionerna som jag erbjuder. Jag vet hur djupt och kraftfullt de har berört mig och andra i sitt helande, samt hur det är att gå från smärta och rädsla till att känna sig fridfull och helad. Jag vet också hur det är att släppa taget, att hänga fritt med tilliten som enda sällskapet, för att sedan kunna se mina drömmar bli verklighet och leva ett mer autentiskt och lyckligt liv.

Det är en vacker och kraftfull healing som går djupt in i vårt jag, vår essens. Den gav mig möjlighet att säga ja till livet, där jag kunde frigöra stora mängder livsenergi och där mina drömmar kunde komma till liv. Jag välkomnar dig att vandra med mig i enskilda sessioner eller under längre tid, beroende på vad just du behöver och känner dig kallad till.

Övrigt

Jag erbjuder olika former av sessioner. Från prova-på till ett anpassat upplägg under flera sessioner, där vi går djupare i ditt jag och ditt liv. Temat kan röra allt från din hälsa till utveckling inom ledarskap. Prova-på sessionerna är max. 30 minuter och innehåller kortare vägledning och ytliga energiarbeten. Beroende på vad vi hinner.

Jag kan väva shamanska kraftbälten/Chunpi Away Karpay i ditt energifält. De fungerar som ett extra skydd och stöd för ditt energifält utan att blockera livsenergier. “Vila hos moder jord” är en annan energisession, där jag återställer energisystemet från jobbiga händelser. Ingår vid behov vid energisessioner.

Jag har god erfarenhet av att möta människor i tuffa livssituationer. Informera gärna om det är något särskilt du önskar att jag ska ta hänsyn till. Efter sessionen ges du vägledning inför tiden framåt. Beroende på omfattning kan det krävas mer än en session

Lokalen befinner sig på första plan, två trappsteg upp med parkeringsmöjlighet på gångavstånd. Det finns även möjlighet att ta sig hit via SL, Välkommen!

Shamansk helandesession (ca 1,5 tim) SEK 1490,-
(vid förköp av tre eller fler får du paketpris)
Prova-på helandesession (ca 30 min) SEK 500,-
Vila hos moder jord (ca 30 min) SEK 500,-

Kraftbälte (ca 30 min) SEK 500,-
Du kan även köpa presentkort

(Kan utföras på distans med gott resultat)

Vägledning Stödsamtal

Shamansk vägledning

Vägledning (fungerar utmärkt på distans) är en form av shamansk, spirituell vägledning där jag med eller utan redskap registrerar information från din ljuskropp och andliga vägledare, om de önskar förmedla något. Jag förmedlar t.ex. dina utmaningar, styrkor och det som är viktigt för dig att tänka på här och nu för att gå mot ett positivt resultat. Min erfarenhet är att 30 minuter räcker för att få svar på det som är viktigast att veta, beroende så klart på vad du vill ha hjälp med. Vägledningen kan innehålla flera olika moment, allt från att registrera budskap till att sortera det praktiska.

Min vägledning utgår från dig här och nu och de sannolika ödestrådar du lever med i nuläget. Viktigt att veta är att traditionell “spådom” läser av den väg du är predisponerad att gå. Den tar inte hänsyn till om din väg blir förändrad t.ex. i shamanskt arbete. När vi utvecklar oss själva genom shamansk energimedicin finns möjligheten att se och gå mot alternativa framtider, som är svårare att nå men ger större vinster. Beroende på ditt förflutna och de val du gör i nuvarande livssituation, kräver en sådan förändring olika mycket av oss. Det är ofta aldrig lätta val, eftersom det kräver att vi tar ordentligt tag i våra liv och rensar bort det som är toxiskt och dränerande för oss. Vare sig det handlar om tung energi i vårt energifält, relationer, fysisk hälsa eller materiella saker.

Ibland kan vi ges information som vi får svårt att ta till oss. För att vi inte alltid känner till allt om vår historia eller, som andra sammanhang, inte förmår att se oss själva objektivt. Vi kanske vet innerst inne att en annan lösning är bättre för oss, men är inte villiga att titta på det eller gå dit. Då handlar det oftast om våra skuggor, sådant som andra brukar se tydligt men inte vi själva. Vi låter rädsla förmörka oss och vår framtid. Då kan vi behöva “sitta” med det ett tag och jobba med orsaken till situationen eller skuggan. Om vi vill ha en verklig förändring det vill säga.

Slutligen, vi måste själva avgöra vad som är rätt för oss och vad vi är villiga att förändra. Det kan ingen vägledning göra åt oss. Se all vägledning som en möjlighet, inte något skrivet i sten. En välfungerande intuition och ditt högre jag ger den bästa formen av vägledning, även om vi emellanåt behöver vägledning utifrån. Detta är en anledning till varför jag har skapat min grundkurs, så att människor kan vägleda sig själva bättre.

Tänk bara på att det inte är konstruktivt att söka för mycket vägledning. Exempelvis om det sker för att slippa ta itu med ett problem eller förändra det som råden återkommande handlat om, fastän du innerst inne vet att du borde.

Stödsamtal

Stödsamtal är samtal där vi pratar om det som är viktigt för dig här och nu, även det svåra. Det är renodlade samtal där jag håller utrymme för dig. Exempelvis om du hamnat i en svår livssituation eller behöver någon att vädra dina tankar och problem med. Som socionom är jag utbildad att möta människor i kris och svåra livssituationer. Jag har lång professionell erfarenhet av samtal och arbete med vuxna, barn och familjer. Jag har även erfarenhet av krisarbete.

Jag utgår från var du är här och nu och det behov du beskriver. Du ges stöd och, om du vill, hjälp att kartlägga din situation för nästa steg. Din information hanteras med största respekt och dokumenteras aldrig i någon journal. Kan utföras på distans.

Shamansk vägledning SEK 500,- (30 min)
Shamansk vägledning SEK 750,- (60 min)

Stödsamtal SEK 750,- (60 min)

Kurser – enskild coachning

Kurser

Jag erbjuder en digital Grundkurs i shamansk energimedicin samt en fysisk dagskurs i Intuition & Energimedvetenhet. Kontakta mig vid intresse. Oavsett vilken kurs du känner dig kallad till får du lära dig mer om energivärlden, hur du ta hand om din energikropp samt hur du kan spåra och kommunicera med energier på ett bra och tryggt sätt.

Skillnaden mot många andra kurser där ute, är att jag har en stor erfarenhet av att gå kurs i det jag lär ut. Jag har arbetat i alla dessa olika fält och vet hur viktiga kunskaperna är, oavsett vad du vill gå vidare med i livet t.ex. privat, den shamanska vägen eller som medium. Viktiga läror för att bli energimedveten, upprätta sunda energiskydd, spåra energi och inte bränna ut dig energimässigt. Du får träna på djupet i de allra viktigaste grunderna som behövs och som var till stor hjälp för mig när jag valde att gå i lära i den shamanska traditionen. I det här fallet är kvalitet mycket viktigare än kvantitet och att kunna integrera kunskaperna i din vardag. Så att du faktiskt använder dem.

Den shamanska grundkursen pågår i fyra veckor (digitalt). Här får du möjlighet att ta din utveckling till en djupare nivå utan krav på förkunskaper. Du ges en introduktion till det shamanska synsätt jag arbetar från, med syfte att ge dig förståelse för arbetet. Skillnaden mot många andra kurser inom shamanism, är att jag delar med mig av andra kunskaper och verktyg. Som har varit hjälpsamma i mitt eget liv och utveckling, t.ex. som helare, medium eller socionom.

Om du går kursen i shamansk energimedicin, erbjuder jag för den som vill en karpay/energiöverföring som heter Hampe Karpay. Där jag aktiverar ditt frö till helare. Detta ingår i kursen och sker på distans, enligt erfarenhet fungerar det utmärkt.

Du kommer att spendera mycket tid med övningar och att integrera kunskaperna, t.ex. kommunicera med världen av levande energi och träna på att möta dina andliga vägledare. Jag använder min egen modell som hjälper dig systemiskt. Att se vad som är viktigt i ditt energiarbete här och nu, samt hur du kan omsätta lärorna till din praktiska vardag. Det ger även mer kraft och intention till ditt arbete på ren energinivå, där du går in i den shamanska skuggvärlden och eldceremonin för att börja din helandeprocess.

Kunskaperna i båda kurser kan användas av alla som känner sig kallad. Det är en viktig baskunskap att lära sig spåra information och energier eller att lära sig hantera energiförlust. Kurserna ger dig verktyg att utvecklas med genom hela livet. De kan ses som en början på ett lärlingskap eller en del av din egen helanderesa.

Den digitala kursen är anpassad för dig som vill gå kursen på sidan av t.ex. arbete. Det är viktigt att du regelbundet kan avsätta tid för kursen, för att hinna göra övningar och integrera allt på djupet. Kursen består av video, ljudfiler, text och övningar. För mer information om innehåll, se kursbeskrivning nedan samt villkor här. Dagskursens innehåll är markerad med *.

Grundkurs shamansk energimedicin (* = innehåll i dagskursen)

Exempel på kursinnehåll:

 • Grundkurs i shamansk energimedicin (digitalt under fyra veckor)
 • Läror från den andinska andliga traditionen; att förstå världen av levande energi
 • Medicinhjulet – olika aspekter och betydelser
 • Sambandet mellan neurologi, hälsa och shamanism
 • Kunskap om energikroppen och självvård (energihälsa)*
 • Kunskap om skuggvärlden; olika energiformer och hur de påverkar oss
 • Shamanska verktyg för att lära känna energivärlden
 • Förståelse för shamanskt helande och hur det kan hjälpa dig
 • Skuggvärlden och personliga skuggor
 • Shamanska verktyg t.ex. shamanska resor för vägledning och helande
 • Övningar för att träna inre stillhet*
 • Övningar för att se på ditt liv ur ett energimedicinskt, systemiskt perspektiv
 • Ceremonier – kraften i energiarbetet
 • Ditt inre språk och hur det hjälper dig*
 • Intuitionens och intentionens betydelse*
 • Andevärlden och andekommunikation
 • Etik och moral
 • Frågor och svar under kursen
 • Hampe karpay (för de som önskar)

  I båda kurserna ges du verktyg att utveckla:
 • Din intuition
 • Ditt inre språk
 • Din energihälsa
 • En trygg kontakt med andevärlden
 • Din inre vägledning: kontakt med ditt högre jag och andevärlden

Grundkurs i shamansk energimedicin (fysisk dagskurs) SEK 1750,
Digital grundkurs i shamansk energimedicin (4 veckor) SEK 3950,-
Alla priser avser privatperson inkl. moms

Enskild coachning-utbildning

För dig som verkligen vill investera i dig själv och gå på djupet i din helandeprocess och utveckling, erbjuder jag individuell coachning där du får utbildning, coachning och helandesessioner under åtta veckor. Här kommer du att utmanas att gå djupare i dig själv. Du måste kunna lägga ner tid och energi på att jobba fokuserat under åtta veckor. Räkna med en period där du kommer att få jobba med att fördjupa dig i grunderna och göra alla övningar. För att använda kunskaperna till att få mer skjuts i den transformation och helandeprocess som vi går djupare i under de sista fyra veckorna. Att släppa taget om dina skuggor och sår, för att kunna släppa in mer ljus och kraft.

Du börjar med att gå utbildningen under fyra veckor, för att ge ännu mer kraft till din helandeprocess. Efter fyra veckor ska kursen vara avslutad, så att du kan fokusera på praktiskt energiarbete. Vi utgår sedan från den shamanska helandesessionen, där vi tillsammans arbetar på djupet i din energikropp. Se beskrivning under shamansk healing ovan. Du vägleds att utforska hela ditt liv, för att kunna identifiera vad som är viktigt för dig att jobba med här och nu eller på längre sikt. Om förändring behöver ske på flera plan. Praktiskt såväl som energimedicinskt. Se kursbeskrivning ovan.

Du erbjuds personligt anpassade övningar som fokuserar på det du jobbar med. Du kan välja att arbeta med allt från symptom du upplever till teman. Exempelvis din arbetsroll och tidens ledarskap; att kunna vägleda med tillit och förvalta mänskliga resurser genom vägledning-utveckling snarare än fokus på kontroll. Boka inte upp dig på andra saker på din fritid under dessa åtta veckor. Tänk på att det är viktigt att ge tid åt alla övningar och helandeprocessen, så att du kan integrera det energimässigt och får ut mesta möjliga av vår tid tillsammans.

Innehåll enskild coachning-utbildning

 • Grundkurs i shamansk energimedicin (digitalt fyra veckor) med tillhörande övningar
 • Inledande samtal (video/telefon) i samband med kursstart där vi går igenom ditt behov.
 • Möjlighet till personlig kontakt (telefon/video/e-post), under åtta veckor.
 • Efter kursen; du erbjuds fyra bokade träffar, en per vecka (digitalt eller fysiskt hos mig). Där vi går på djupet med din egen utvecklings- och helandeprocess.
 • Två shamanska helandesessioner (utgör två av våra fyra bokade träffar ovan).
 • Hemuppgifter (både i kursen och efter kursen)
 • Uppföljande telefonsamtal/digital träff efter tolv veckor för att fånga upp ev. frågor och behov.

(Pris enligt nedan). Kan läggas upp individuellt utifrån behov/förfrågan (enligt offert). Om du fullföljt min digitala shamanska grundkurs, tar vi hänsyn till detta genom att tiden kortas och jag drar av kursavgiften.

Enskild coachning-utbildning (enligt ovan); SEK 8950,- (alt. offert)
Alla priser avser privatperson inkl. moms

Coachningallmänt

Enskild coachning utformas personligen och sker genom enskilda träffar fysiskt eller digitalt. Jag kartlägger ditt behov och utformar kontakten utifrån vad du önskar och behöver. Du ges kunskaper och möjlighet att träna enskilt med mig. Du har även möjlighet till kontakt mellan våra möten. Allt beroende på vad just du önskar! Kontakta mig för mer information.

Vi tittar på hur du kan använda självhelandet på en djupare nivå och använda dina resurser utifrån den shamanska energimedicinen. I kurserna ingår verktyg för hur du registrerar subtil information från din omgivning och tränar upp din kommunikation med din högre vägledning.

Jag vägleder inte till en titel som shaman; även om du går den vägen eller en kallas dit. Shamanens väg är ett kall och en utmaning. Den måste upplevas individuellt och kan inte läras ut som en kurs. Även om man vägledas genom utbildning eller mentorskap kommer andevärlden att utmana dig och skicka dig på de vägar de anser att du behöver gå för att lära och integrera. Jag jobbar i nuläget inte med s.k. initieringar, eftersom det är energiöverföringar och ett potential som man odlar eller låter förtvina. Potentialen blommar ut genom självhelande, visdom, intention och manifestation i den fysiska världen. Jag vill jobba med förutsättningarna för det. Vår högre vägledning är sedan, trots allt, helarens yttersta arbetsgivare och mentor.

Jag utgår från din person för att stärka din grund och ge dig verktyg, så du kan vandra med mer kraft oavsett vad du vill göra i livet. Sådant jag saknade under min väg och som du har hjälp av oavsett vilken väg du väljer sedan. Alla är inte kallade att gå specifikt den shamanska vägen, men kan gå helarens väg ändå eller bidra med ljus och vägledning på annat sätt i sitt liv. Allt sker utifrån vårt personliga destiny.

Om ni är en grupp som vill ta del av mina kunskaper på annat sätt, kan jag erbjuda anpassade föreläsningar/kurser. Det kan t.ex. handla om hur man kan få bättre energihälsa och arbetsklimat utifrån energimedicinen som jag praktiserar. Se exempel utifrån kursinnehåll ovan.

Är du intresserad? Kontakta mig för mer information.

Själsporträtt

Jag målar ett själsporträtt i färg; en intuitiv målning där jag tittar på dina potential och vägledning runt detta t.ex. budskap från ev. vägledare, dina styrkor, dina utmaningar och råd på vägen. Du får bild och beskrivning skickad digitalt till dig per e-post

Själsporträtt SEK 750,-

In english

My healing work is based on knowledges from the andan healers/shamans of Peru, the Q’eros and other healing traditions. It’s combined with western knowledges within psychology and social science which allows me to work in a more systemic way; adapted to the individual and western society. Besides the healing path I’ve worked for many years as a social worker, with individuals and families in very difficult life situations. At this moment I offer the following services.

My healing work can be used for people or places. For example through healing sessions, in ceremony and through different forms of guidance, I also offer courses or individual coaching. The basic course teaches you how to develop your inner guidance, as well as maintaining balance in your own energy body. I also work with individual coaching, where you get more of everything in individual meetings (also distance). The individual coaching also offers contact in between our meetings and, if you like, a healing session.

The more advanced courses teaches you to do healing work on a higher level. It offers tools and knowledge how you can tap into your own power and knowledge. Some forms of energywork and guidance can be made from a distance. I can also perform Chunpi Away Karpay (belts of power).

At this moment I’m developing digital products for self healing. Soon available to use in the comfort of your home. If you’re in need of another service, please feel free to make an inquiry!

The shamanic work happens on an energy level, within our luminous body. There you can find information about the individual and work with energy structures or transmit healing energy. Simply put, it’s as working with the software of your physical, mental and energetic body. The work is also based on how we function psychologically, physically and as social beings. For example when facing fear or changes.

This form of healing is especially suitable if you feel stuck in powerlessness or darkness, as it can help to release heavy energy that comes from unresolved difficulties, trauma, destructive patterns in karmic relationships or unhealthy attachments to people or places. These unresolved issues are often buried in our subconscious and emerges in different situations where we may react with feelings of shame, anger, sorrow, fear or avoidance. These emotions usually stays with us or resurfaces over time.

Unresolved problems are stored as imprints in our luminous body and may activate for different reasons. Then they can cause stagnation in our energy system and affect our luminous, mental and physical body in a negative way. For example reduces our energy level or causes physical and psychological imbalances. For example we may experience trust issues, use hurtful behaviour towards people or reject people or opportunities. Often it manifests itself by symptoms such as pain, depression-like symptoms, apathy, avoidance or unhealthy behaviors e.g. with drugs, shopping, relationships or food. We may lose passion, vitality or experience emptiness, restlessness or that life has no greater meaning.

In this deep form of healing we regain our life energy and obstacles are removed, that keeps us from living fully and here and now. With spiritual tools you are able to release old life patterns. So that you can rewrite those old, inner contracts that no longer serve you. This form of healing is a powerful tool for transformation. It affects us deeply and helps us to let go and live with more love, joy and passion in our lives.

Healing happens when we’re able to meet ourselves in absolute truth and release all of that we no longer need, that brings suffering or apathy in our lives. This powerful change can only be made by our own free will and choice. Since we may have to let go of thoughts, behaviours, situations or relationships that we have outgrown. It’s affected by your individual situation and ability to make the necessary changes. Those who have undergone a session have told me that they e.g. received more energy, peace, satisfaction or that they feel more themselves again. I’ve experienced this powerful healing myself. I know what it’s like to live in pain and fear, to let go and to be able to see my dreams come true. It is a beautiful and powerful healing that goes deep into our essence. Where we can say yes to life and where dreams can come to life!

All services depends on your own ability to make the necessary changes to obtain a positive results. They do not replace any necessary health care, but can be used in a combined way to improve your wellbeing.

Jag välkomnar dig att vandra med mig


Den behandling eller vägledning jag erbjuder är ingen garanti för att du uppnår önskat resultat. Det påverkas t.ex. av dina val och dina förutsättningar att omsätta kunskap och erfarenhet till handling för att få positiva och hållbara resultat. Resultatet påverkas även av utomstående faktorer t.ex. i din miljö eller fysiska förutsättningar. Tjänsterna ersätter inte nödvändig sjukvård utan kan ses som ett komplement.