Uppföljning av tjänst

Syftet med detta frågeformulär är att utvärdera din erfarenhet av mina tjänster. All information, särskilt förslag på förbättringar, är uppskattad och viktig för min utveckling. Informationen kan också användas för att låta andra veta hur du upplevde tjänsten, t.ex. för utbildningsändamål eller användarupplevelser på webbplatsen. Din information hanteras varsamt, du har t.ex. möjlighet att själv välja användarnamn.

Varmt tack för ditt deltagande!