Disclaimer, copyright

12Copyright – Upphovsrätt

Allt material och alla immateriella rättigheter avseende innehållet på hemsidan dromfararen.com tillhör Alexandra Redbjörk, undantaget material eller information som förmedlats på hemsidan från annan part och som tillhör annan part. Kopiering, distribution och annan användning av upphovsskyddat material på dromfararen.com är förbjuden utan skriftligt medgivande från Alexandra Redbjörk om det inte föreskrivs i tvingande lag (till exempel rätten att citera). Det är inte heller tillåtet att ladda ner upphovsrättsskyddat material som tillhör Alexandra Redbjörk.

All material on this webpage, if not stated by source or otherwise, belongs to the author Alexandra Redbjörk. It´s not allowed to copy, alter, download or share this information in any way without written permission from the author. The author does not claim any rights to material from third party, which  belongs to third party.

Disclaimer

Informationen på denna hemsida (Drömfararen) uppdateras kontinuerligt. Trots detta kan innehållet på hemsidan vara ofullständigt eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats.

Information om priser, tjänster eller produkter på denna hemsida dromfararen.com kan innehålla uppenbara fel av teknisk eller typografisk natur. Översättning från svenska till engelska och vice versa kan också bli fel på hemsidan. Du kan inte rikta några anspråk mot Drömfararen eller Alexandra Redbjörk på grund av fel eller oklarheter på hemsidan. Alexandra Redbjörk eller Drömfararen förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet och har ingen skyldighet att underrätta dig om sådana ändringar.

Åsikter från tredje part
Alla eventuella kommentarer, åsikter och berättelser som du eventuellt kan finna på olika sidor på dromfararen.com som härstammar från tredjepart är helt och hållet tredjeparts ansvar och följaktligen har även tredjeparts fulla rättigheter till sitt material. Detta gäller såväl bilder som text och andra typer av media som du kan finna på dessa sidor. Detta betyder att Alexandra Redbjörk eller som ägare till webbplatsen dromfararen.com inte kan hållas ansvarig för tredjeparts åsikter, formuleringar och uttalanden. 

Onödig information
Skulle du (läsaren) hitta information eller material på denna hemsida som inte bör vara kvar, till exempel information som är felaktig, missledande eller strider mot svensk publiceringssed, är jag tacksam om du kontaktar mig via de kontaktuppgifter som finns på hemsidan. Så att problemet kan åtgärdas så fort som möjligt.