Utvärdering av tjänst

Syftet med detta frågeformulär är att fånga upp din upplevelse av mina tjänster. All information är uppskattad och viktig för min utveckling och för att låta andra veta hur du upplevde din kontakt med mig. Exempelvis i utbildning eller som användarupplevelser på webbplatsen. Din information hanteras varsamt för att inte röja någon personuppgift, du kan t.ex. välja annat användarnamn.

Varmt tack för ditt deltagande!